природне світло падає кутом між площині поляризатора дві інтенсивний через

природне світло падає кутом між площині поляризатора дві інтенсивний через


задача 11869

Визначити, у скільки разів зменшиться інтенсивність природного світла, що пройшло через два поляризатора, головні площини яких утворюють кут 45°.

задача 12063

Природне світло падає на систему трьох ідеальних поляризаторів. Площина пропускання середнього поляризатора складає 60° з площинами пропускання двох інших. Скільки відсотків світла пропустить вся система?

задача 12386

Природне світло інтенсивністю I0 проходить через поляризатор і аналізатор, кут між головними площинами яких становить α. Після проходження світла через цю систему він падає на дзеркало і, відбившись, проходить знову через неї. Нехтуючи поглинанням світла, визначте інтенсивність I світла після його зворотного проходження.

задача 12388

Кут α між площинами пропускання поляризатора і аналізатора дорівнює 45°. У скільки разів зменшиться інтенсивність світла, що виходить з аналізатора, якщо кут збільшити до 60°?

задача 12389

Аналізатор в k = 2 рази зменшує інтенсивність світла, що приходить до нього від поляризатора. Визначити кут α між площинами пропускання поляризатора і аналізатора. Втратами інтенсивності світла в аналізаторі знехтувати.

задача 12390

Який кут між головними площинами поляризатора і аналізатора, якщо світловий потік, що виходить з аналізатора, становить 50% від світового потоку, що пройшов через поляризатор? Шлях променів обмежений тільки перетином поляризатора.

задача 12391

Знайдіть кут між площинами двох поляризаторів, якщо інтенсивність минулого через них природного світла зменшилася в 4 рази.

задача 12392

Знайти кут між головними площинами поляризатора і аналізатора, якщо інтенсивність світла, що пройшло через них, зменшується в 6 разів.

задача 13234

На поляризатор падає пучок частково-поляризованого світла. При деякому положенні поляризатора інтенсивність світла, що пройшло через нього, стала мінімальною. Коли площину пропускання поляризатора повернули на кут α = 45 °, інтенсивність світла зросла в 2 рази. Визначити ступінь поляризації світла Р.

задача 13952

Кут між головними площинами поляризатора і аналізатора становить 30°. Визначте зміну інтенсивності світла, що пройшло через них, якщо кут між головними площинами дорівнює 45°.

задача 13956

Природне світло проходить через поляризатор і аналізатор, кут між головними площинами яких дорівнює α. Поляризатор і аналізатор як поглинають, так і відображають 10% падаючого на них світла. Визначте кут α, якщо інтенсивність світла, що вийшло з аналізатора, дорівнює 12% інтенсивності світла, падаючого на поляризатор.

задача 14025

Осі аналізатора і поляризатора орієнтовані паралельно. Між ними розташували оптично активний кристал товщиною 3 мм. Питоме обертання кристала 10 град/мм. На який мінімальний кут треба повернути аналізатор, щоб поле зору максимально потемніло?

задача 14033

Перший поляризатор встановлено так, що його площина пропускання вертикальна, другий поляризатор розвернутий по відношенню до першого на кут 20°. У скільки разів змінить інтенсивність природного світла така система? Під яким кутом до вертикалі потрібно встановити третій поляризатор, щоб світло через таку систему не пройшло? Коефіцієнти поглинання відповідно рівні 0,05, 0,1, 0,15.

задача 14034

Перший поляризатор встановлено так, що його площина пропускання вертикальна, другий поляризатор розвернутий по відношенню до першого на кут 20°. У скільки разів змінить інтенсивність природного світла така система? Під яким кутом до вертикалі потрібно встановити третій поляризатор, щоб світло через таку систему не пройшло?

задача 14137

На перший з двох послідовно встановлених поляризаторів падає поляризоване світло, площина поляризації якого становить 10° з площиною пропускання поляризатора. Кут між площинами поляризаторів становить 33°. На шляху падаючого на перший поляризатор світла встановили кварцову пластину завтовшки 1 мм (постійна обертанні кварцу 20 град/мм). У скільки разів змінюється інтенсивність світла при проходженні такої системи?

задача 14190

Природне світло падає на систему з двох поляризаторів, кут між площинами яких становить 20°. Втрати світла на поглинання в кожному поляризаторі складають 11%. У скільки разів зміниться інтенсивність світла, що вийшло з другого поляризатора, якщо між ними помістити кварцову пластинку товщиною 0,5 мм. Постійна обертання кварцу 40 град/мм. Вважати, що пластина повертає площину поляризації світла в сторону, протилежну повороту другого поляризатора.

задача 14191

Природне світло падає на систему з двох поляризаторів, кут між площинами яких становить 20°. Поглинання в поляризаторах відсутня. У скільки разів зміниться інтенсивність світла, що вийшло з другого поляризатора, якщо між ними помістити кварцову пластинку товщиною 1 мм. Постійна обертання кварцу 40 град/мм. Вважати, що пластина повертає площину поляризації світла в сторону, протилежну повороту другого поляризатора.

задача 14250

Два поляризатора розташовані так, що кут між їх площинами пропускання дорівнює 25°. Визначити, у скільки разів зменшиться інтенсивність природного світла при проходженні: 1) через один (перший) поляризатор, 2) через обидва поляризатора. Коефіцієнт поглинання світла в поляризаторі дорівнює 0,08.

задача 14672

На систему, що складається з двох поляризаторів, падає природне світло. Поляризатори встановлені один відносно одного так, що інтенсивність світла, що виходить з другого поляризатора, максимальна. Є кварцова пластина товщиною 2 мм з постійною обертання 15 град мм. У скільки разів змінює інтенсивність світла система, що складається з двох поляризаторів і пластини, якщо: 1) кварцову пластину поставити перед першим поляризатором; 2) перед другим поляризатором?

задача 14741

На систему з двох поляризаторів падає природне світло. Поляризатори орієнтовані один відносно іншого так, що інтенсивність що виходить з другого поляризатора світла у 2,3 рази менше, ніж інтенсивність падаючого світла. Як і у скільки разів може змінитися інтенсивність вихідного світла, якщо між поляризаторами помістити трубку завдовжки 0,2 м з розчином цукру у воді з концентрацією 15%? Питоме обертання розчину дорівнює 6,5 град/(м%).

задача 15735

Знайти кут α між головними площинами поляризатора і аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, що проходить через поляризатор і аналізатор, зменшується в 4 рази.

задача 15736

Природне світло проходить через поляризатор і аналізатор, поставлені так, що кут між їх головними площинами дорівнює φ. Як поляризатор, так і аналізатор поглинають і відображають 8% падаючого на них світла. Виявилося, що інтенсивність променя, що вийшов з аналізатора, дорівнює 9% інтенсивності природного світла, що падає на поляризатор. Знайти кут φ.

задача 16092

У скільки разів зміниться інтенсивність світла, що проходить через два поляризатора, якщо збільшити кут між їх головними площинами з 30° до 60°. Втратами світла знехтувати.

задача 16263

При проходженні природного світла через два ніколі, кут між площинами поляризації яких φ = 45°, відбувається ослаблення світла. Коефіцієнт поглинання світла в поляризаторі дорівнює k1 = 0,08, а в аналізаторі k2 = 0,1. Знайдіть, у скільки разів змінилася інтенсивність природного світла після проходження цієї системи.

задача 16944

На який кут потрібно повернути аналізатор, щоб інтенсивність природного світла, що пройшло поляризатор і аналізатор, зменшилася в 3 рази?

задача 17108

У скільки разів змінюється інтенсивність лінійно-поляризованого світла при проходженні через два поляризатора, головні площини яких складають кут 60° і при цьому головна площина другого поляризатора паралельна площині поляризації падаючого світла?

задача 17705

Інтенсивність природного світла, що пройшло через поляризатор, зменшилася в 2,3 рази. У скільки разів вона зменшиться, якщо за першим поставити другий такий же поляризатор так, щоб кут між їх головними площинами (оптичними осями), дорівнював 60°?

задача 17798

Природне монохроматичне світло падає на систему з двох схрещених поляризаторів, між якими знаходиться кварцова платівка, вирізана перпендикулярно до оптичної осі. Знайти мінімальну товщину пластинки, при якій ця система буде пропускати η = 0,30 світлового потоку, якщо постійна обертання кварцу α = 17 угл.град./мм.

задача 17831

Знайдіть кут φ між головними площинами поляризатора і аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, що проходить через поляризатор і аналізатор, зменшиться в n = 3,5 раз.

задача 18039

Поляризоване по колу світло інтенсивністю I0 падає на стопку з трьох поляризаторів. Перший і останній з них "схрещені", а головна площина середнього утворює кут α з головною площиною першого. Визначити інтенсивність на виході з системи.

задача 18041

Визначити відношення інтенсивностей поляризованої і природної компонент частково поляризованого світла, якщо при повороті поляризатора на 45° від положення, що відповідає максимальній інтенсивності виходячого з нього пучка світла, його інтенсивність зменшується в 1,5 рази.

задача 18042

На шляху частково поляризованого світла помістили поляризатор. При повороті поляризатора на кут φ = 60° з положення, що відповідає максимуму пропускання, інтенсивність минулого світла зменшилася в η = 3,0 рази. Знайти ступінь поляризації падаючого світла.

задача 18043

Суміш лінійно-поляризованого і поляризованого по колу світла проходить через поляризатор. При повороті поляризатора на кут 30° від положення, що відповідає максимальній інтенсивності світла, яке пройшло через нього, інтенсивність зменшилася на 20%. Чому дорівнює відношення інтенсивностей світла поляризованого по колу і лінійно поляризованого.

задача 19210

При падінні природного світла на деякий поляризатор проходить η1 = 30% світлового потоку, а через два таких поляризатора η2 = 13,5%. Знайти кут φ між площинами пропускання цих поляризаторів.

задача 19211

При проходженні природного світла через один поляризатор проходить 30% світлового потоку, через два таких поляризатора 13,5% світлового потоку. Визначити кут між оптичними осями поляризаторів.

задача 20888

Кут між площинами двох ніколей 60°. Як треба змінити цей кут, щоб інтенсивність світла, що виходить з аналізатора, збільшилася в 2 рази?

задача 20971

Інтенсивність променя, що вийшов з аналізатора, дорівнює 10% інтенсивності природного світла, що падає на поляризатор. Знайти кут між площинами пропускання поляризатора і аналізатора, якщо кожен з них поглинає і відображає 5% падаючого на них світла.

задача 21245

Після проходження природного світла через поляризатор його інтенсивність зменшується в 2,2 рази. Чому дорівнює коефіцієнт пропускання поляризатора?

задача 21398

Скляну пластину встановили так, що падаючий на неї зверху у вертикальній площині під кутом Брюстера вузький промінь природного світла після відображення поширюється горизонтально. На шляху відбитого променя встановили поляризатор. Як потрібно орієнтувати цей поляризатор (площиною пропускання щодо вертикалі), щоб поляризатор змінив інтенсивність світла в 4 рази?

задача 21549

Природне світло проходить через систему "поляризатор - аналізатор"; кожен з них має коефіцієнт поглинання, рівний 0,05. У скільки разів зміниться інтенсивність світла, що виходить з аналізатора, якщо кут між площинами пропускання аналізатора і поляризатора змінити від 25° до 45°?

задача 21551

Поляризоване світло падає на систему з двох послідовно розташованих поляризаторів, площини пропускання яких складають 60°. Причому кут між площиною поляризації падаючого світла і площиною пропускання першого поляризатора дорівнює 30°. У скільки разів змінює інтенсивність світла перший поляризатор? Обидва поляризатора?

задача 21552

Поляризоване світло падає на систему з двох послідовно розташованих поляризаторів, площини пропускання яких складають 60°. Причому кут між площиною поляризації падаючого світла і площиною пропускання першого поляризатора дорівнює 30°. У скільки разів змінює інтенсивність світла перший поляризатор? Обидва поляризатора? Кожен поляризатор має коефіцієнт поглинання дорівнює 0,1.

задача 21554

Три послідовно розташованих поляризатора встановлені так, що площина пропускання подальшого поляризатора складає α = 20° з площиною пропускання попереднього. У скільки разів така система послаблює інтенсивність природного світла? У скільки разів зміниться інтенсивність світла, що виходить з останнього поляризатора, якщо кут а збільшити до 30°?

задача 21555

Природне світло падає на систему з трьох послідовно розташованих поляризаторів, причому площину пропускання середнього поляризатора складає кут 60° з такими ж площинами двох інших поляризаторів. Кожен поляризатор має поглинання таке, що при падінні на нього поляризованого світла коефіцієнт пропускання становить 0,81. У скільки разів зменшиться інтенсивність світла після проходження такої системи?

задача 21558

На перший з двох послідовно встановлених поляризаторів падає поляризоване світло, площина поляризації якого становить 10° з площиною пропускання поляризатора. Кут між площинами поляризаторів становить 33°. Між поляризаторами встановили кварцову пластину завтовшки 1 мм (стала обертанні кварцу 20 град/мм). У скільки разів змінюється інтенсивність світла при проходженні такої системи?

задача 21559

Поляризатор і аналізатор встановлені так, що їх площини пропускання паралельні. На поляризатор падає природне світло. У скільки разів така система послаблює інтенсивність світла? У скільки разів буде послаблюватися інтенсивність світла, якщо між поляризатором і аналізатором встановити трубку завдовжки 30 см, що містить водний розчин цукру з концентрацією 20%? Питоме обертання розчину 6,6 град/м-%. Поглинанням світла знехтувати.

задача 21560

Яку трубку з розчином цукру (С·l) необхідно поставити між двома схрещеними поляризаторами, щоб інтенсивність світла, що вийшло з другого поляризатора, виявилася в 3 рази менше інтенсивності природного світла, що падає на перший поляризатор? Вважати, що питоме обертання розчину дорівнює 6,23 град/(% м). Трубка поглинає 15% світла, що проходить через неї, поляризатори прозорі.

задача 21644

Природне світло проходить через два поляризатора, кут між головними площинами яких 30°. У скільки разів зміниться інтенсивність світла, що пройшло цю систему, якщо кут між площинами поляризаторів збільшити в два рази?

задача 21645

Кварцову пластинку товщиною 3 мм, вирізану перпендикулярно оптичної осі, помістили між двома поляризаторами. Визначити постійну обертання кварцу для червоного світла, якщо його інтенсивність після проходження цієї системи максимальна, коли кут між головними площинами поляризаторів дорівнює 45°.

задача 21779

Природне світло проходить через поляризатор і аналізатор, поставлені так, що кут між їх головними площинами дорівнює α. При цьому інтенсивність променя, що вийшов з аналізатора, дорівнює 9% інтенсивності природного світла, що падає на поляризатор. Знайти кут α.

задача 22174

Перший поляризатор встановлено так, що його площина пропускання вертикальна, другий поляризатор розвернутий по відношенню до першого на кут 20°. У скільки разів змінить інтенсивність природного світла така система? Під яким кутом до вертикалі потрібно встановити третій поляризатор, щоб світло через таку систему не пройшло?

задача 22255

Пучок природного світла падає на систему з 4 ніколей, головна площина кожного з яких повернута на кут φ = 60° щодо головної площини попереднього ніколя. У скільки разів зменшиться інтенсивність світла, що проходить через цю систему? Поглинанням світла знехтувати.

задача 22273

Пучок природного світла падає на систему з 4 ніколей, головна площина кожного з яких повернута на кут φ = 30° щодо головної площини попереднього ніколя. У скільки разів зменшиться інтенсивність світла, що проходить через цю систему? Поглинанням світла знехтувати.

задача 22392

Пучок природного світла падає на систему з п'яти поляризаторів, площина пропускання кожного з яких повернута на кут φ = 15° щодо площини пропускання попереднього. Визначити, яка частина світлового потоку проходить через дану систему поляризаторів. Втрати на відбиття і поглинання не враховувати.

задача 22505

Знайдіть кут φ між головними площинами поляризатора і аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, що проходить через поляризатор і аналізатор зменшиться в n = 2,5 разів.

задача 23789

Кут між головними площинами поляризатора та аналізатора дорівнює 45°. Знайти інтенсивність світла, що вийшло з аналізатора, якщо відомо, що аналізатор і поляризатор поглинають 5% світла, що падає на них.

задача 23879

Природне світло силою 20 кд падає за нормаллю на поляризатор і аналізатор (Рис. 3.20), кут між головними площинами яких складає α = 37°, а поглинання світлового пучка у кожному їх становить k. Після проходження системи поляризатор - аналізатор, світловий пучок падає за нормаллю на дзеркало і, відбившись, знову проходить через систему аналізатор - поляризатор у зворотному напрямку та виходить із поляризатора. Вважаючи, що інтенсивність світлового пучка, який виходить із поляризатора, становить 9% від то, що входить у поляризатор, визначте: 1) силу світла падаючого на дзеркало I2; 2) коефіцієнт поглинання k.

задача 24396

Між двома ніколями встановлено кварцову пластинку товщиною 1 мм. На поляризатор падає монохроматичне зелене світло (λ = 527 нм). Який кут між головними площинами ніколів потрібно встановити, щоб інтенсивність світла після проходження через ніколи зменшилася в 10 разів? Поглинання світла в ніколях і кварцовій платівці знехтувати. Стала обертання кварцу дорівнює 27 град/мм.

задача 24817

Два ніколі N1 і N2 розташовані так, що кут між їх площинами пропускання дорівнює φ = 60°. I0 = 26 Вт/см2 — інтенсивність природного світла, що падає на поляризатор; I1 — інтенсивність поляризованого світла, що падає на аналізатор; I2 — інтенсивність світла, що з аналізатора. Коефіцієнт поглинання світла кожному ніколю k = 0,12. Р - ступінь поляризації. Знайти I1, I2, P.

задача 80529

Два схрещених поляризатора розташовані на шляху природного пучка світла, інтенсивність якого I0. Між ними поміщають третій поляризатор. Як повинна бути орієнтована його площина поляризації, щоб інтенсивність світла I, пройшло через всю систему, була максимальною? Чому вона дорівнює?

Другие предметы