сила здійснює вимушені коливання випромінюється частота

сила здійснює вимушені коливання випромінюється частота


задача 23191

Визначити початкову фазу вимушених коливань математичного маятника довжиною 4,9 м, якщо частота сили, що змушує, дорівнює 0,8 с–1 та коефіцієнт згасання β = 0,6 с–1.

задача 24772

Вантаж масою 2,5 кг, підвішений, до пружини з коефіцієнтом жорсткості 3,6·102 Н/м, здійснює вимушені коливання під дією зовнішньої сили F = 13,5sin 6t Н. Визначити амплітуду вимушених коливань вантажу. Тертям знехтувати.

Другие предметы