сила здійснює вимушені коливання випромінюється частота

сила здійснює вимушені коливання випромінюється частота


задача 23191

Визначити початкову фазу вимушених коливань математичного маятника довжиною 4,9 м, якщо частота сили, що змушує, дорівнює 0,8 с–1 та коефіцієнт згасання β = 0,6 с–1.

Другие предметы