теплота плавлення льоду температура води

теплота плавлення льоду температура води


задача 18080

У плавильну піч було закладено 900 кг сталі, взятої при температурі 20°С (температура плавлення 1400°С, питома теплоємність 0,46 кДж/(кг·К), питома теплота плавлення 62 кДж/кг). Якщо ККД печі дорівнює 11%, то маса спаленого при плавленні дизельного палива (теплота згоряння 26 МДж/кг) дорівнює ...

задача 18082

У плавильну піч було закладено кілька сталі, взятої при температурі 30°С (температура плавлення 1400°С, питома теплоємність 0,46 кДж/(кг·К), питома теплота плавлення 62 кДж/кг). При плавленні було спалено 180 кг кам'яного вугілля (теплота згоряння 24 МДж/кг). Якщо ККД печі дорівнює 8%, то маса розплавленої сталі дорівнює ...