подовження дроту довжина розтягнути сила

подовження дроту довжина розтягнути сила


задача 11226

Який найбільший тягар може витримати сталевий дріт діаметром d = 1 мм, не виходячи за межу пружності σпр = 294 МПа? Яку частку первісної довжини становить подовження дроту при цьому вантажі?

задача 13157

До дроту з вуглецевої сталі довжиною l = 1,5 м і діаметром d = 2,1 мм підвішений вантаж масою m = 110 кг. Беручи для сталі модуль Юнга Е = 216 ГПа і межу міцності σп = 330 МПа, визначте: 1) яку частку первісної довжини становить подовження дроту при цьому вантажу; 2) перевищує прикладена напруга чи ні межу пропорційності.

задача 15215

Мідний і алюмінієвий дріт мають однакову довжину l і однаковий опір R. У скільки разів мідний дріт важче алюмінієвого?

задача 15326

Визначте подовження сталевого стрижня довжиною 5 м, що має площу перетину 0,8 см2, під дією вантажу масою 20 кг. Модуль Юнга сталі дорівнює 2·1011 Па.

задача 15328

Для підйому ємності з вантажем масою 2 т з дворазовим запасом міцності служить трос, звитий з 100 залізних дротів. Визначте діаметр кожного дроту. Межа міцності заліза 450 МПа.

задача 16090

У коло включені паралельно мідна і сталева дроти однакової довжини і діаметру. Знайти відношення кількостей теплоти, що виділилися в дротах за один і той же час, а також відношення напруженостей електричного поля всередині дротів, якщо опори міді і сталі відповідно рівні 1,7·10–8 Ом·м і 11·10–8 Ом·м.

задача 40673

Яку силу треба прикласти до латунного дроту довжиною 3 м і площею поперечного перерізу 1 мм2 для подовження його на 1,5 см? Модуль Юнга для латуні 1,1·1011 Па.

Другие предметы