серія Пашена Лаймана Бальмера водень спектр довжина хвилі визначити перший

серія Пашена Лаймана Бальмера водень спектр довжина хвилі визначити перший


задача 10889

Визначити максимальну енергію εмакс фотона серії Пашена в спектрі випромінювання атомарного водню.

задача 10890

Знайти найбільшу λмакс і найменшу λмін довжини хвиль в першій інфрачервоній серії водню (серія Пашена).

задача 11919

Знайти найбільшу λmax найменшу λmin довжини хвиль в першій інфрачервоній серії спектра водню (серії Пашена).

задача 14051

Визначте довжини хвиль, що відповідають: 1) межі серії Лаймана; 2) межі серії Бальмера; 3) межі серії Пашена. Проаналізуйте результати.

задача 16716

Яка довжина хвилі четвертої по порядку спектральної лінії інфрачервоної області спектра водню (серія Пашена)?

задача 17760

Визначте найбільшу і найменшу довжини хвиль в інфрачервоній серії випромінювання атома водню (серії Пашена).

задача 19460

Знайдіть спектральні інтервали, що належать серіям Лаймана, Бальмера і Пашена. Нанесіть їх на загальну вісь.

задача 19460

Знайдіть інтервали довжин хвиль, в яких заключені: а) серія Лаймана; б) серія Бальмера; в) серія Пашена.

задача 21798

Визначити енергії фотонів, що відповідають головним лініях серій Лаймана, Бальмера і Пашена в спектрі випромінювання водню.

задача 23160

Знайти найбільшу та найменшу довжини хвиль серії Пашена у спектрі випромінювання водню. Порівняти отримані значення із довжинами хвиль видимого випромінювання.

задача 23332

Визначити енергію фотона, що відповідає другій лінії серії Пашена.

задача 23334

Обчислити необхідну мінімальну роздільну здатність спектрального приладу для розділу двох ліній серії Пашена.

задача 23562

Визначити максимальну енергію Еmax фотона серії Пашена у спектрі випромінювання атомарного водню. Знайти найбільшу λmax і найменшу λmin довжини хвиль у діапазоні випромінювання.

задача 23716

Визначити довжину хвилі головних ліній серій Лаймана, Пашена, Бреккета та Пфунда.

задача 24686

Визначте (у довжинах хвиль) спектральні діапазони, що належать серіям Лаймана, Бальмера, Пашена, Бреккета та Пфунда. Зобразіть на шкалі довжин хвиль їхнє розташування відносно один одного.

Другие предметы