серія Пашена Лаймана Бальмера водень спектр довжина хвилі визначити перший

серія Пашена Лаймана Бальмера водень спектр довжина хвилі визначити перший


задача 10889

Визначити максимальну енергію εмакс фотона серії Пашена в спектрі випромінювання атомарного водню.

задача 10890

Знайти найбільшу λмакс і найменшу λмін довжини хвиль в першій інфрачервоній серії водню (серія Пашена).

задача 11919

Знайти найбільшу λmax найменшу λmin довжини хвиль в першій інфрачервоній серії спектра водню (серії Пашена).

задача 14051

Визначте довжини хвиль, що відповідають: 1) межі серії Лаймана; 2) межі серії Бальмера; 3) межі серії Пашена. Проаналізуйте результати.

задача 16716

Яка довжина хвилі четвертої по порядку спектральної лінії інфрачервоної області спектра водню (серія Пашена)?

задача 17760

Визначте найбільшу і найменшу довжини хвиль в інфрачервоній серії випромінювання атома водню (серії Пашена).

задача 19460

Знайдіть спектральні інтервали, що належать серіям Лаймана, Бальмера і Пашена. Нанесіть їх на загальну вісь.

задача 19460

Знайдіть інтервали довжин хвиль, в яких заключені: а) серія Лаймана; б) серія Бальмера; в) серія Пашена.

задача 21798

Визначити енергії фотонів, що відповідають головним лініях серій Лаймана, Бальмера і Пашена в спектрі випромінювання водню.

задача 23160

Знайти найбільшу та найменшу довжини хвиль серії Пашена у спектрі випромінювання водню. Порівняти отримані значення із довжинами хвиль видимого випромінювання.

Другие предметы