серія Пашена Лаймана Бальмера водень спектр довжина хвилі визначити перший

серія Пашена Лаймана Бальмера водень спектр довжина хвилі визначити перший


задача 10889

Визначити максимальну енергію εмакс фотона серії Пашена в спектрі випромінювання атомарного водню.

задача 10890

Знайти найбільшу λмакс і найменшу λмін довжини хвиль в першій інфрачервоній серії водню (серія Пашена).

задача 11919

Знайти найбільшу λmax найменшу λmin довжини хвиль в першій інфрачервоній серії спектра водню (серії Пашена).

задача 14051

Визначте довжини хвиль, що відповідають: 1) межі серії Лаймана; 2) межі серії Бальмера; 3) межі серії Пашена. Проаналізуйте результати.

задача 16716

Яка довжина хвилі четвертої по порядку спектральної лінії інфрачервоної області спектра водню (серія Пашена)?

задача 17760

Визначте найбільшу і найменшу довжини хвиль в інфрачервоній серії випромінювання атома водню (серії Пашена).