точка підвісу дві кулі масою підвішений на нитці горизонтально довжина відстань повідомили однаковий заряд радіус поверхню кут сила період коливань маятника

точка підвісу дві кулі масою підвішений на нитці горизонтально довжина відстань повідомили однаковий заряд радіус поверхню кут сила період коливань маятника


задача 13658

Фізичний маятник являє собою тонкий однорідний стрижень довжиною 35 см. Визначте, на якій відстані від центру мас повинна бути точка підвісу, щоб частота коливань була максимальною.

задача 15291

Хлопчик масою m = 50 кг гойдається на гойдалках з довжиною підвісу L = 4 м. З якою силою він тисне на сидіння при проходженні середнього положення зі швидкістю

задача 17271

Математичний маятник гойдається з амплітудою 10°. Яку частку свого періоду він знаходиться між + 5° і –5°. Чому дорівнює частота коливань маятника, якщо точка підвісу маятника рухається з прискоренням g/2, спрямованим: а) вгору; б) вниз; в) горизонтально. Довжина нитки маятника 1 м.

задача 19874

Заряджена кулька, прив'язана до ізолюючої нитки довжини l = 10 см, рівномірно рухається по колу, що лежить в горизонтальній площині. Маса кульки m = 0,01 г, її заряд q = –9 нКл. Кут відхилення нитки від вертикалі α = 30°. У точці підвісу нитки знаходиться інша кулька з зарядом q0 = 10 нКл. Чому дорівнює швидкість руху кульки?

задача 19875

Заряджена кулька, прив'язана до ізолюючої нитки довжини l = 10 см, рівномірно рухається по колу, що лежить в горизонтальній площині. Маса кульки m = 0,01 г, її заряд q = -9 нКл. Кут відхилення нитки від вертикалі α = 30°. У точці підвісу нитки знаходиться інша кулька з зарядом q0 = 10 нКл. Чому дорівнює частота n обертання кульки?

задача 19993

На носі човна довжиною l = 1,5 м стоїть людина, тримаючи на висоті h = 1 м камінь масою m = 1 кг. Людина кидає камінь горизонтально уздовж човна. Яку швидкість відносно берега має повідомити людина каменю, щоб потрапити в корму човна? Маса човна з людиною дорівнює M = 250 кг, опір води і повітря не враховувати.

задача 20681

Дві кульки з однаковими радіусами і масами підвішені на нитках однакової довжини так, що їх поверхні стикаються. Після повідомлення кулькам заряду q вони відштовхнулися одна від одної і розійшлися на кут 2α = 60°. Маса кожної кульки 0,05 г. Знайти заряд q, якщо відстань від центру кульки до точки підвісу l = 20 см.

задача 20945

Кулька масою 100 г підвішена на нитці довжиною 1 м. При обертанні навколо вертикальної осі вона рухається по колу, що лежить в горизонтальній площині, яка знаходиться на відстані 50 см від точки підвісу. Яку роботу потрібно зробити для надання кульці такого руху.

задача 21405

Визначити період коливань фізичного маятника щодо точки О. Радіус кожного диска R = 40 см, маса — 400 г.

задача 21410

Визначити період коливань фізичного маятника щодо точки О. Радіус кожного диска R = 32 см, маса — М = 700 г. Зовнішній радіус кільця R = 32 см, внутрішній r = 16 см, маса — m = 600 г.

задача 21427

Визначити період коливань фізичного маятника щодо точки О. Радіус кожної кулі 24 см.

задача 22140

Кулька масою 100 г підвішена на нитці довжиною 1 м. При обертанні навколо вертикальної осі вона рухається по колу, що лежить в горизонтальній площині, яка знаходиться на відстані 50 см від точки підвісу. Яку роботу потрібно зробити для надання кульці такого руху.

задача 22890

На горизонтальному диску укріплений висок (кулька на нитці), який при обертанні диска навколо вертикальної осі встановлюється під кутом. α = 45° до вертикалі (див. рисунок). Відстань від точки підвісу до осі обертання d = 50 см, довжина нитки L = 56 см. Чому дорівнює при цьому швидкість кульки?

задача 23260

На нитку нанизані 4 маленькі кульки: нижня знаходиться на відстані h від підлоги. Нитку вгорі перепалюють. Якою мають бути відстані між кульками, щоб інтервали часу між їхніми ударами об підлогу були однаковими?

задача 23539

Дві кульки однакових радіусу та маси підвішені на нитках однакової довжини так, що їх поверхні стикаються. Після надання кулькам заряду 2·10–8 Кл, вони відштовхнулися одна від одної і розійшлися на кут α = 60°, 1) Знайти масу кожної кульки, якщо відстань від центру кульки до точки підвісу 0,2 м. 2) Як зміниться кут, якщо систему помістити в діелектричне середовище ε = 2? 3) Якою є енергія системи цих двох зарядів, поміщених у діелектрик. Силою Архімеда знехтувати.

задача 26437

Відстань від трансформаторної будки до споживача 40 м. Напруга на виході трансформатора 220 В. Розрахувати переріз мідних проводів, що підводять струм до споживача, якщо необхідно подати напругу 200 В, а потужність споживача 10 кВт.

Другие предметы