шків обертається радіус вантаж маса

шків обертається радіус вантаж маса


задача 10556

Маховик, що має вигляд диска радіусом R = 40 см і масою m = 50 кг, може обертатися навколо горизонтальної осі. На цій осі жорстко закріплений шків радіусом r = 10 см. По дотичній до шківа прикладена постійна сила F = 500 H. Через скільки часу маховик розкрутиться до частоти n = 1 об/с?

задача 12614

Шків робив 10 об/с. Під дією постійного гальмуючого моменту сил, рівного 100 Н·м, він зупиниться через 1 хвилину. Визначити момент інерції шківа.

задача 17266

Маховик, що має вигляд диска радіусом R = 50 см і масою m = 60 кг, може обертатися навколо горизонтальної осі. На цій осі жорстко закріплений шків радіусом r = 20 см. По дотичній до шківа прикладена постійна сила F = 400 H. Через скільки часу маховик розкрутиться до частоти n = 4 об/с?

Другие предметы