площа оглядового випромінюючи піч визначити температуру

площа оглядового випромінюючи піч визначити температуру


задача 10384

З оглядового віконця печі випромінюється потік Фe = 4 кДж/хв. Визначити температуру Т печі, якщо площа віконечка S = 8 см2.

задача 10857

З оглядового віконця печі випромінюється потік Ф0 = 2040 Дж/хв. Визначити температуру Т печі, якщо площа отвору S = 6 см2.

задача 11899

Визначити енергію W випромінюється за час t = 1 хв з оглядового віконця площею S = 8 см2 плавильної печі, якщо її температура T = 1,2 кК.

задача 14617

З поверхні тіла площею 5 см2 при температурі Т = 400 К за час 10 хв випромінюється енергія 100 Дж. Визначити коефіцієнт чорноти аТ тіла.

задача 16809

Енергія, що випромінюється через оглядове віконце печі за час t, дорівнює W. Площа віконця дорівнює S, максимум в спектрі випромінювання припадає на довжину хвилі λ. Визначити енергію W, якщо t = 5 с; S = 5,5 см2; λ = 1,6 мкм.

задача 17003

Потік енергії, що випромінюється з оглядового віконця плавильної печі, дорівнює 34 Вт. Визначити температуру T печі, якщо площа отвору дорівнює 8 см2.

задача 17004

Потік енергії Фе, випромінюється з оглядового віконця плавильної печі, дорівнює 34 Вт. Визначити температуру T печі, якщо площа отвору S дорівнює 6 см2.

задача 80284

З оглядового віконця печі за 5 хв випромінюється 6,3 ккал. Площа віконця дорівнює 3 см2. Приймаючи, що віконце випромінює, як абсолютно чорне тіло, визначити температуру печі.