взаємодіяти кулонівська сила електрон атом

взаємодіяти кулонівська сила електрон атом


задача 10457

Хвильова функція, що описує рух електрона в основному стані атома водню, має вигляд ψ(r) = Ae–r/a0, де А — деяка постійна; a0 — перший борівський радіус. Знайти для основного стану атома водню середнє значення <F> кулонівської сили.

задача 12567

Визначити для першої і другої кругових орбіт атома водню значення сили кулонівського тяжіння і напруженість електричного поля.

задача 14586

Заряджений провідник знаходиться в зовнішньому електростатичному полі Е. З точки А в точку В, що знаходяться на поверхні провідника заряд може переміщатися по різних траєкторіях: а - лежить всередині провідника; с - йде по поверхні провідника; в - поза провідником. При русі по якій траєкторії робота кулонівських сил буде відмінна від нуля?

задача 14851

Паралельний пучок електронів під дією кулонівських сил розширюється. На цей ефект впливає магнітна взаємодія рухомих електронів. Як зміниться розширення пучка при збільшенні швидкості електронів?

задача 15338

Дві матеріальні точки, що мають однакові маси і заряджені рівними за величиною, але протилежними за знаком зарядами, рухаються по колу навколо свого нерухомого центру мас. Діють лише Кулонівські сили. Визначити відношення потенційної енергії електричної взаємодії цих частинок до їх кінетичної енергії.

задача 20719

Дві металевих кулі, що мають однаковий позитивний заряд і знаходяться на великій відстані одна від одної, з'єднують металевим провідником і потім його прибирають. Знайти, у скільки разів при цьому змінилася сила кулонівської взаємодії куль, якщо ємність першої кулі в три рази більше ємності другої кулі.

задача 21834

Розрахувати силу кулонівської взаємодії точкового заряду q = 10 нКл і електричного диполя з моментом р = 20 нКл·м, якщо заряд розташований на осі диполя на відстані r = 10 см від його центру.

задача 60093

Обчислити енергію кулонівської взаємодії двох зарядів 95 нКл і 79 нКл, що знаходяться один від одного на відстані 48 мм.

Другие предметы