радіоактивний розпад ядер атом елемент початковий визначити час

радіоактивний розпад ядер атом елемент початковий визначити час


задача 10924

Визначити енергію β-розпаду ядра вуглецю 6С14.

задача 10931

Знайти середній час життя радіоактивного ядра 88Ra266.

задача 11934

Яка частина початкової кількості атомів радіоактивного актінію 225Ас залишиться через 5 діб? через 15 діб?

задача 13762

Для знищення шкідників зерна в зерносховищі використовують кобальт-60 у вигляді дроту масою 1 м Вміст радіоактивного кобальту в дроті становить 0,01% від маси дроту. Визначити активність радіоактивного кобальту.

задача 15367

В який елемент перетворюється 92U235 після n α-розпадів і m β-розпадів? Розпишіть цей ланцюжок розпадів. n = 3, m = 2.

задача 15368

В який елемент перетворюється 92U235 після n α-розпадів і m β-розпадів? Розпишіть цей ланцюжок розпадів. n = 4, m = 3.

задача 15369

В який елемент перетворюється 92U235 після n α-розпадів і m β-розпадів? Розпишіть цей ланцюжок розпадів. n = 5, m = 4.

задача 15370

В який елемент перетворюється 92U235 після n α-розпадів і m β-розпадів? Розпишіть цей ланцюжок розпадів. n = 6, m = 5.

задача 15371

В який елемент перетворюється 92U235 після n α-розпадів і m β-розпадів? Розпишіть цей ланцюжок розпадів. n = 7, m = 6.

задача 15372

В який елемент перетворюється 92U235 після n α-розпадів і m β-розпадів? Розпишіть цей ланцюжок розпадів. n = 3, m = 7.

задача 15374

В який елемент перетворюється 92U235 після n α-розпадів і m β-розпадів? Розпишіть цей ланцюжок розпадів. n = 4, m = 2.

задача 15375

В який елемент перетворюється 92U235 після n α-розпадів і m β-розпадів? Розпишіть цей ланцюжок розпадів. n = 5, m = 3.

задача 15376

В який елемент перетворюється 92U235 після n α-розпадів і m β-розпадів? Розпишіть цей ланцюжок розпадів. n = 6, m = 3.

задача 15377

В який елемент перетворюється 92U235 після n α-розпадів і m β-розпадів? Розпишіть цей ланцюжок розпадів. n = 7, m = 4.

задача 15972

За чотири дні радіоактивність препарату радону зменшилася в 2,9 рази. Визначити постійну розпаду.

задача 16007

Альфа-частинка, що вилітає при радіоактивному розпаді з ядра зі швидкістю 1,60·107 м/с, рухається до нерухомого ядра натрію. На яку мінімальну відстань наблизиться альфа-частинки до цього ядра?

задача 18119

Через якийсь час розпадеться п'ятдесят відсотків наявних атомів цезію, якщо постійна розпаду цезію дорівнює 2,67·10–7 с–1. Відповідь виразити в годинах.

задача 21757

Радіоактивний ряд α- і β-розпадів нептунію-237 закінчується вісмутом-209. Скільки ядер містить цей ряд? Які і скільки частинок при цьому утворюється?

задача 22770

За який проміжок часу швидкість радіоактивного розпаду зменшиться в два рази?

Другие предметы