політропічний процес теплоємність ідеального газу показник політропи

політропічний процес теплоємність ідеального газу показник політропи


задача 11568

Знайти молярну теплоємність ідеального газу при політропічному процесі pVn = const, якщо показник адіабати газу дорівнює γ. При яких значеннях показника політропи n теплоємність газу буде негативною?

задача 20170

В результаті політропічного стиснення від тиску 0,1 до 0,8 МПа об'єм 18 м3 повітря зменшився в 6 разів. Визначити показник політропи і роботу, що здійснюються газом при стисненні.

задача 24627

Під час деякого політропічного процесу ідеальний газ (γ = 1,40) був стислий від об'єму V1 = 10,0 л до об'єму V2 = 5,00 л. При цьому тиск зріс від р1 = 1000 гПа до p2 = 5000 гПа. Визначити: а) показник політропи n, б) молярну теплоємність газу для аналізованого процесу.

Другие предметы