політропічний процес теплоємність ідеального газу показник політропи

політропічний процес теплоємність ідеального газу показник політропи


задача 11568

Знайти молярну теплоємність ідеального газу при політропічному процесі pVn = const, якщо показник адіабати газу дорівнює γ. При яких значеннях показника політропи n теплоємність газу буде негативною?

задача 20170

В результаті політропічного стиснення від тиску 0,1 до 0,8 МПа об'єм 18 м3 повітря зменшився в 6 разів. Визначити показник політропи і роботу, що здійснюються газом при стисненні.

Другие предметы