політропічний процес теплоємність ідеального газу показник політропи

політропічний процес теплоємність ідеального газу показник політропи


задача 11568

Знайти молярну теплоємність ідеального газу при політропічному процесі pVn = const, якщо показник адіабати газу дорівнює γ. При яких значеннях показника політропи n теплоємність газу буде негативною?