дефект маси енергія зв'язку ядра

дефект маси енергія зв'язку ядра


задача 10925

Визначити найменшу енергію, необхідну для розділення ядра вуглецю 6С12.

задача 11663

Обчислити дефект маси і енергію зв'язку ядра ізотопу 2Не3.

задача 12273

Визначити дефект маси Δm, енергію зв'язку Wсв і питому енергію зв'язку ядра атома бору 5В10.

задача 12274

Обчислити дефект маси і енергію зв'язку ядра бору 5B11.

задача 12542

Визначити дефект маси Δm і енергію зв'язку Eв ядра атома важкого водню.

задача 14282

Визначте, яка енергія в електрон-вольтах відповідає дефекту маси Δm = 3·10–20 мг.

задача 14708

Обчислити дефект маси, повну і питому енергії зв'язку ядра ізотопу кальцію 20Са40.

задача 15519

Визначити дефект маси Δm і енергію зв'язку Есв ядра атома гелію 2Не4.

задача 16684

Обчислити дефект мас, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра вуглецю 6C14.

задача 16684

На щілину шириною а = 2 мкм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла (λ = 589 нм). Під якими кутами φ спостерігатимуться дифракційні мінімуми світла?

задача 17125

Визначити дефект маси і енергію зв'язку ядра 4Be7.

задача 19624

Енергія зв'язку ядра літію 3Li6 дорівнює 31,8 МеВ. Визначити дефект маси при утворенні ядра літію.

задача 20239

Обчислити дефект маси, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра 168O.

задача 20314

Знайти дефект маси, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома 3Li7.

задача 20315

Знайти дефект маси, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома гелію 2Не4.

задача 20317

Знайти дефект маси, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома берилію 4Be9.

задача 20318

Знайти дефект маси, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома азоту 7N14.

задача 20319

Знайти дефект маси, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома вуглецю 6С12.

задача 20320

Знайти дефект маси, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома вуглецю 6С13.

задача 20321

Знайти дефект маси, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома кисню 8O17.

задача 22519

Знайти дефект маси і енергію зв'язку ядра атома 15Р31.

задача 22520

Знайти дефект маси і енергію зв'язку ядра атома 11Na23.

задача 22522

Знайти дефект маси і енергію зв'язку ядра атома 13Al27.

задача 23389

Ядро, що складається з 92 протонів та 143 нейтронів, викинуло α-частку. Яке ядро утворилося за α-розпаді? Визначити дефект маси та енергію зв'язку ядра, що утворилося.

задача 23522

Обчислити дефект маси, енергію зв'язку та питому енергію зв'язку ядра у 5В11.

задача 23890

Знайти дефект маси, енергію зв'язку та питому енергію зв'язку ядер ізотопів: Кадмія 48Cd113.

задача 26332

Визначити дефект маси і енергію зв'язку ядра, що складається з чотирьох протонів і трьох нейтронів.

задача 26455

Обчисліть дефект маси і енергію зв'язку ядра кисню O.

Задача 26565

На носі човна довжиною L = 4,0 м стоїть людина, тримаючи на висоті h = 1,50 м ядро масою m = 2,0 кг. Маса човна разом з людиною дорівнює M = 600 кг. Людина кидає ядро горизонтально уздовж човна. Яку швидкість Uядр повинна повідомити людина ядру, щоб потрапити в корму човна?

Другие предметы