перетворення ядер маса частки температура пара

перетворення ядер маса частки температура пара


задача 11267

Прискорювач повідомив радіоактивного ядра швидкість v1 = 0,4с. У момент вильоту з прискорювача ядро викинуло в напрямку свого руху β-частку зі швидкістю v2 = 0,75с щодо прискорювача. Знайти швидкість u21 частинки відносно ядра.

задача 12570

При обстрілі ядер атомів бору 5B10 ядрами важкого водню 1Н2 відбувається ядерна реакція
5B10+1H2 → (6C12) → 3 2He4.
Визначити енергію, що виділяється при цьому перетворенні.

задача 14285

Визначте, яка необхідна енергія, щоб розділити ядро на три альфа-частинки.

задача 14315

Визначте, скільки β- і α-частинок викидається при перетворенні ядра талію в ядро ??свинцю .

задача 14315

Ядро талію 81Tl210 перетворюється в ядро свинцю 82Pb206. Яку кількість β- і α-частинок викидається при цьому?

задача 14809

Три частки з зарядом +q і масою m (кожна) закріплені в вершинах правильного трикутника зі стороною а. Частинки звільнили. Отримати вираз для швидкості однієї (будь-якої) з частинок на нескінченно великій відстані одна від одної.

задача 40799

Система складається з трьох часток m1 = 1,0 кг, m2 = 0,2 кг, m3 = 0,3 кг. Перша частка перебуває в точці з координатами (1,2,3), друга — у точці (2,3,1) і третя — в точці (3,1,2). Визначити вираз для радіус-вектора rC центру мас системи.