тіло кинули швидкістю піднятися висота час

тіло кинули швидкістю піднятися висота час


задача 10995

З якої висоти Н впало тіло, якщо останній метр свого шляху воно пройшло за час t = 0,1 с?

задача 12662

Гравець посилає м'яч з висоти 1,2 м над землею так, щоб кут кидання дорівнював 45°. На відстані 47 м від місця кидання розташована сітка висотою 7,3 м. Яка повинна бути мінімальна швидкість, щоб м'яч перескочив сітку?

задача 12663

Гравець посилає м'яч з висоти 1,2 м над землею так, щоб кут кидання дорівнював 45°. На відстані 4,7 м від місця кидання розташована сітка висотою 7,3 м. Яка повинна бути мінімальна швидкість, щоб м'яч перескочив сітку?

задача 13083

Тіло масою m піднімається без початкової швидкості з поверхні Землі під дією сили F, що змінюється з висотою підйому у по закону F = −2mg (1−Ay) (де А - деяка позитивна постійна), і сили тяжіння mg. Визначити: 1) весь шлях підйому; 2) роботу сили F на першій третині шляху підйому. Поле сили тяжіння вважати однорідним.

задача 14409

Тіло, кинуте вертикально вгору, повернулося на землю через час t = 3 с. Яка була початкова швидкість v0 тіла і на яку висоту h воно піднялося?

задача 14410

Камінь кинули вертикально вгору на висоту h0 = 10 м. Через який час t він впаде на землю? На яку висоту h підніметься камінь, якщо початкову швидкість каменя збільшити вдвічі?

задача 14413

Тіло падає з висоти h = 19,6 м з початковою швидкістю v0 = 0. Який шлях пройде тіло за першу і останню 0,1 с свого руху?

задача 14414

Тіло падає з висоти h = 19,6 м з початковою швидкістю v0 = 0. За який час тіло пройде перший і останній 1 м свого шляху?

задача 14430

Камінь, кинутий горизонтально, через час t = 0,5 с після початку руху мав швидкість v, в 1,5 рази більшу швидкості vx в момент кидання. З якою швидкістю vx був кинутий камінь?

задача 14433

М'яч кинутий зі швидкістю v0 = 10 м/с під кутом α = 40° до горизонту. На яку висоту h підніметься м'яч? На якій відстані l від місця кидання він впаде на землю? Який час t він буде в русі?

задача 14435

Тіло кинуто зі швидкістю v0 під кутом до горизонту. Час польоту t = 2,2 с. На яку висоту h підніметься тіло?

задача 14436

Камінь, кинутий з швидкістю v0 = 12 м/с під кутом α = 45° до горизонту, впав на землю на відстані l від місця кидання. З якої висоти h треба кинути камінь у горизонтальному напрямку, щоб при тій же початковій швидкості v0 він упав на те ж місце?

задача 14502

Літак піднімається і на висоті h = 5 км досягає швидкості v = 360 км/год. У скільки разів робота A1, чинена при підйомі проти сили тяжіння, більше роботи A2, що йде на збільшення швидкості літака?

задача 16596

Сталева кулька падає з висоти h1. На яку висоту h2 вона піднімається після удару, якщо коефіцієнт відновлення k. Коефіцієнтом відновлення називається відношення швидкості після удару до швидкості до удару.

задача 17497

Початкова швидкість каменя, кинутого вертикально вгору, 10 м/с. Через 0,5 с швидкість каменю 7 м/с. На яку максимальну висоту над початковим рівнем підніметься камінь?

задача 17514

Двом однаковим тілам повідомили рівні швидкості, спрямовані під одним і тим же кутом 30° до горизонту. Одне тіло знаходиться після кидка у вільному польоті, інше рухається без тертя по прямій трубі (поставленій під кутом α). Яке тіло підніметься на велику висоту? Чому дорівнює відношення висот підйому?

задача 20257

На яку найбільшу висоту h підніметься тіло, кинуте під кутом α до горизонту, якщо час польоту тіла дорівнює t = 2 с.

задача 26304

М'яч був кинутий вертикально вгору два рази. Вдруге йому надали швидкість в 3 рази більшу, ніж у перший раз. У скільки разів вище піднімався м'яч при другому киданні?

задача 26654

Камінь, кинутий зі швидкістю 17 м/с під кутом 12° до горизонту, впав на Землю на деякій відстані від місця кидання. З якої висоти треба кинути камінь в горизонтальному напрямку, щоб при тій же початковій швидкості він впав на те ж місце?

задача 40616

Куля випущена зі швидкістю 321 м/с під кутом 40 градусів до горизонту. Визначте найбільшу висоту, на яку підніметься куля при польоті. Опір повітря не враховувати.

задача 40718

Тіло падає без початкової швидкості з висоти 45 м. Знайти середню швидкість падіння на нижній половині шляху.

задача 40775

З вікна будівлі кинули м'ячик в горизонтальному напрямку зі швидкістю 12 м/с. Він упав на землю через 2 с. З якої висоти був кинутий м'ячик і на якій відстані від будівлі він впала?

задача 40792

Тіло кинуто вертикально вгору зі швидкістю 20 м/с. Через скільки часу від початку руху воно впаде назад? На яку висоту воно підніметься? Знайдіть переміщення і шлях тіла за 4 секунди руху.

задача 40807

Тіло впало з висоти 20 м. Визначити час падіння, якщо початкова швидкість дорівнює нулю.

задача 40881

На висоті h1 = 100 м вільно падаюче тіло мало швидкість v1 = 20 м/с. Чому дорівнює швидкість тіла на висоті h2 = 75 м.