резервуар глубина воздух объем давление температура

резервуар глубина воздух объем давление температура


задача 17712

Резервуар, що має форму прямого кругового конуса, зверненого вершиною вниз, наповнений водою. Як буде змінюватися висота в резервуарі з плином часу z(t) і через якийсь час tk вода витече через маленький отвір в вершині. Радіус основи R = 15 см, висота конуса H = 50 см, площа отвору S0 = 1 см2, λ = 0,6, g = 9,81 м/с2. Швидкість води, яка витікає з резервуара можна визначити як v = λ.
Вважати, що розмір отвору в вершині досить малий, щоб вважати резервуар конусом, а не усіченим конусом.

Другие предметы