крутильний момент однорідний тонкий диск маса малі коливання знайти

крутильний момент однорідний тонкий диск маса малі коливання знайти


задача 10763

Тонкий провідник у вигляді кільця масою m = 3 г вільно підвішений на непружній нитці в однорідному магнітному полі. По кільцю тече струм силою I = 2 А. Період Т малих крутильних коливань щодо вертикальної осі дорівнює 1,2 с. Знайти індукцію В магнітного поля.

задача 22747

Період коливань крутильного маятника, що складається з кільця, з'єднаного спіральною пружиною з віссю обертання, дорівнює Т = 4 с. Визначити його момент інерції, якщо жорсткість пружини k = 10–2 Н·м. Тертям знехтувати.

задача 25899

Куля масою m = 5 г летить горизонтально зі швидкістю v = 800 м/с і потрапляє в центр мішені крутільно-балістичного маятника, момент інерції Jz якого дорівнює 0,025 кг·м2. Мішень виконана таким чином, що куля застряє в ній. Визначити початкову кутову швидкість ω маятника, якщо відстань l від осі z до центру мішені дорівнює 0,5 м.

Другие предметы