ймовірний потенційний електрон визначити функція

ймовірний потенційний електрон визначити функція


задача 10455

Хвильова функція, що описує рух електрона в основному стані атома водню, має вигляд ψ(r) = Ae–r/a0, де А — деяка постійна; а0 — перший борівський радіус. Знайти для основного стану атома водню найбільш ймовірну відстань електрона від ядра.

задача 10916

Частка в потенційному ящику шириною l знаходиться в збудженому стані (n = 2). Визначити, в яких точках інтервалу (0<x<l) щільність ймовірності знаходження частинки має максимальне і мінімальне значення.

задача 10917

Електрон знаходиться в потенційному ящику шириною l. У яких точках в інтервалі (0<x<l) щільність ймовірності знаходження електрона на першому і другому енергетичному рівні однакова? Обчислити значення щільності ймовірності для цих точок. Рішення пояснити графіком.

задача 10918

Частка в потенційному ящику знаходиться в основному стані. Яка ймовірність w виявити частинку в середній третині ящика?

задача 11163

Частка в потенційному ящику знаходиться в основному стані. Яка ймовірність виявлення частки в інтервалі l/4<x<l/2?

задача 11215

Частинка масою 1·10–9 кг знаходиться в потенційній ямі шириною а. Знайти ймовірність виявлення частки в другому збудженому стані у третій чверті ями.

задача 12693

Електрон в атомі водню описується в основному стані хвильовою функцією ψ(r) = Се–r/a. Визначити ставлення ймовірностей w1/w2 перебування електрона в сферичних шарах товщиною Δr = 0,01а і радіусами r1 = 0,5а і r2 = 1,5a.

задача 12697

Хвильова функція, що описує 2s - стан електрона в атомі водню, має вигляд , де ρ — відстань електрона від ядра, виражене в атомних одиницях. Визначити: 1) відстань ρ1 від ядра, на яких ймовірність виявити електрон має максимум; 2) відстані ρ2 від ядра, на яких ймовірність знаходження електрона дорівнює нулю; 3) побудувати графіки залежності [ψ200 (ρ)]2 від ρ і ρ2200(ρ)]2 від ρ.

задача 14120

Запишіть вираз для ймовірності W виявлення частки в кінцевому об'ємі V, якщо відома координатна пси-функція частинки ψ(x,y,z).

задача 14121

Хвильова функція, що описує деяку частку, може бути представлена у вигляді . Покажіть, що щільність ймовірності знаходження частинки визначається тільки координатною ψ-функцією.

задача 14140

Електрон знаходиться в одновимірній прямокутній потенційній ямі шириною

задача 14261

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частинки Wn = 18,43 эВ. Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. Обчислити ймовірність Р(x1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,3l до x2 = 0,4l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на збудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 14293

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частинки Wn = 73,72. 1) Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. 2) Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від х1 = 0,2l до х2 = 0,3l. 3) Побудувати залежність від координати х щільності ймовірності |Ψn(х)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 14306

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частинки Wn = 51,19 еВ. Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,2l до x2 = 0,3l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 14364

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частинки Wn = 2,048 эВ. Найти квантовое число п, характеризующее энергетическое состояние частицы. Вычислить вероятность Р(х1, x2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,3l до х2 = 0,4l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 14365

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частинки Wn = 2,048 эВ. Найти квантовое число п, характеризующее энергетическое состояние частицы. Вычислить вероятность Р(х1, x2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,4l до х2 = 0,5l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 14369

Частка електрон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Енергія частинки Wn = 37,68эВ. Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. Обчислити ймовірність Р(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,1l до х2 = 0,2l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 14381

Частка електрон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Енергія частинки Wn = 37,63 эВ. Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. Обчислити ймовірність Р(x1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,2l до х2 = 0,3l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 14384

Частка електрон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Енергія частинки Wn = 601,7 эВ. Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. Обчислити ймовірність Р(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,1l до х2 = 0,2l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 14527

Частка електрон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Енергія частинки Wn = 1354 эВ. 1) Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. 2) Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від х1 = 0,1l до х2 = 0,2l. 3) Побудувати залежність від координати х щільності ймовірності |Ψn(х)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 14580

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частинки Wn = 73,72 эВ. Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. Обчислити ймовірність Р(x1, x2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,3l до x2 = 0,4l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 14621

Частка знаходиться в збудженому стані (n = 4) в потенційному ящику шириною l. Яка ймовірність знаходження частинки в межах 0<x<l/5? Рішення пояснити графічно.

задача 16405

Частка електрон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Енергія частинки Wn = 338,5 еВ. Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. Обчислити ймовірність Р(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від х1 = 0,1l до х2 = 0,2l. Побудувати залежність від координати х щільності ймовірності |Ψn(х)|2 виявлення частки. Показати на збудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16542

Частка електрон з енергією En = 1354 еВ знаходиться в одновимірній прямокутній нескінченній потенційній ямі шириною l. Знайти головне квантове число n і обчислити вірогідність виявлення частки Р(х) в інтервалі від 0,7l до 0,8l. Побудувати графік залежності хвильової функції Ψn(x) і щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки в потенційній ямі від координати x. Вказати на графіку знайдену ймовірність. Маса електрона mе = 9,1·10–31 кг, ширина потенційної ями l = 10–10 м.

задача 16604

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частки Wn = 18,43 эВ. Знайти квантове число n, характеризує енергетичний стан частки. Обчислити ймовірність Р(x1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,4l до x2 = 0,5l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16605

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частки Wn = 73,72. 1) Знайти квантове число n, характеризує енергетичний стан частки. 2) Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від х1 = 0,4l до х2 = 0,5l. 3) Побудувати залежність від координати х щільності ймовірності |Ψn(х)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16607

Частка електрон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Енергія частки Wn = 150,4 еВ. 1) Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частки. 2) Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від х1 = 0,1l до х2 = 0,2l. 3) Побудувати залежність від координати х щільності ймовірності |Ψn(х)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16608

Частка електрон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Енергія частки Wn = 150,4 еВ. 1) Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частки. 2) Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від х1 = 0,2l до х2 = 0,3l. 3) Побудувати залежність від координати х щільності ймовірності |Ψn(х)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16609

Частка електрон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Енергія частки Wn = 940,2 эВ. Знайти квантове число n, характеризує енергетичний стан частки. Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,1l до x2 = 0,2l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16610

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частки Wn = 32,76 эВ. Знайти квантове число n, характеризує енергетичний стан частки. Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,2l до x2 = 0,3l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16611

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частки Wn = 32,76 эВ. Знайти квантове число n, характеризує енергетичний стан частки. Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,3l до x2 = 0,4l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16612

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частки Wn = 32,76 эВ. Знайти квантове число n, характеризує енергетичний стан частки. Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,4l до x2 = 0,5l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16613

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Енергія частки Wn = 8,191 эВ. Знайти квантове число п, характеризує енергетичний стан частки. Обчислити ймовірність Р(х1, x2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,3l до х2 = 0,4l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16614

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частки Wn = 8,191 эВ. Знайти квантове число п, характеризує енергетичний стан частки. Обчислити ймовірність Р(х1, x2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,4l до х2 = 0,5l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16615

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частки Wn = 51,19 эВ. Знайти квантове число n, характеризує енергетичний стан частки. Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,4l до x2 = 0,5l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16616

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частки Wn = 61,19 эВ. Знайти квантове число n, характеризує енергетичний стан частки. Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,3l до x2 = 0,4l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16618

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частки Wn = 51,19 эВ. Знайти квантове число n, характеризує енергетичний стан частки. Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від x1 = 0,3l до x2 = 0,4l. Побудувати графік залежності від координати х щільності ймовірності |Ψn(x)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16620

Частка електрон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Енергія частки Wn = 338,5 еВ. 1) Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частки. 2) Обчислити ймовірність P(х1, х2) виявлення частки в інтервалі від х1 = 0,2l до х2 = 0,3l. 3) Побудувати залежність від координати х щільності ймовірності |Ψn(х)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16621

Частка електрон з енергією En = 338,4 еВ знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Знайти головне квантове число n і обчислити вірогідність виявлення частки P (x) в інтервалі від х1 = 0,5l до х2 = 0,6l. Побудувати графік залежності хвильової функції Ψn(x) и плотности вероятности |Ψn(x)|2 виявлення частки в потенційній ямі від координати x. Вказати на графіку знайдену ймовірність.

задача 16622

Частка протон з енергією En = 51,19 еВ знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Знайти головне квантове число n і обчислити вірогідність виявлення частки P (x) в інтервалі від х1 = 0,2l до х2 = 0,4l. Побудувати графік залежності хвильової функції Ψn(x) и плотности вероятности |Ψn(x)|2 виявлення частки в потенційній ямі від координати x. Вказати на графіку знайдену ймовірність.

задача 16623

Частка протон з енергією En = 32,76 еВ знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Знайти головне квантове число n і обчислити вірогідність виявлення частки P (x) в інтервалі від х1 = 0,2l до х2 = 0,3l. Побудувати графік залежності хвильової функції Ψn(x) и плотности вероятности |Ψn(x)|2 виявлення частки в потенційній ямі від координати x. Вказати на графіку знайдену ймовірність.

задача 16624

Частка протон з енергією En = 8,191 еВ знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Знайти головне квантове число n і обчислити вірогідність виявлення частки P (x) в інтервалі від х1 = 0,4l до х2 = 0,6l. Побудувати графік залежності хвильової функції Ψn(x) и плотности вероятности |Ψn(x)|2 виявлення частки в потенційній ямі від координати x. Вказати на графіку знайдену ймовірність.

задача 16625

Частка електрон з енергією En = 940,2 еВ знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Знайти головне квантове число n і обчислити вірогідність виявлення частки P (x) в інтервалі від х1 = 0,2l до х2 = 0,5l. Побудувати графік залежності хвильової функції Ψn(x) и плотности вероятности |Ψn(x)|2 виявлення частки в потенційній ямі від координати x. Вказати на графіку знайдену ймовірність.

задача 16626

Частка протон з енергією En = 18,43 еВ знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Знайти головне квантове число n і обчислити вірогідність виявлення частки P (x) в інтервалі від х1 = 0,4l до х2 = 0,5l. Побудувати графік залежності хвильової функції Ψn(x) и плотности вероятности |Ψn(x)|2 виявлення частки в потенційній ямі від координати x. Вказати на графіку знайдену ймовірність.

задача 16627

Частка електрон з енергією En = 150,4 еВ знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–10 м. Знайти головне квантове число n і обчислити вірогідність виявлення частки P (x) в інтервалі від х1 = 0,1l до х2 = 0,3l. Побудувати графік залежності хвильової функції Ψn(x) и плотности вероятности |Ψn(x)|2 виявлення частки в потенційній ямі від координати x. Вказати на графіку знайдену ймовірність.

задача 16628

Частка протон з енергією En = 2,048 еВ знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Знайти головне квантове число n і обчислити вірогідність виявлення частки P (x) в інтервалі від х1 = 0,6l до х2 = 0,9l. Побудувати графік залежності хвильової функції Ψn(x) и плотности вероятности |Ψn(x)|2 виявлення частки в потенційній ямі від координати x. Вказати на графіку знайдену ймовірність.

задача 16693

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частинки Wn = 18,43 эВ. Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. Обчислити ймовірність Р(х12) виявлення частки в інтервалі від х1 = 0,3l до х2 = 0,4l. Побудувати залежність від координати х щільності ймовірності |Ψn(х)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 16695

Частка протон знаходиться в одновимірній прямокутній безмежно глибокій ямі шириною l = 10–11 м. Енергія частинки Wn = 8,191 эВ. Знайти квантове число n, що характеризує енергетичний стан частинки. Обчислити ймовірність Р(х12) виявлення частки в інтервалі від х1 = 0,3l до х2 = 0,4l. Побудувати залежність від координати х щільності ймовірності |Ψn(х)|2 виявлення частки. Показати на побудованій залежності знайдену ймовірність.

задача 20224

Частка у потенційній ямі шириною l знаходиться в збудженому стані. Визначити ймовірність знаходження частинки в інтервалі 0 < х < l/4 на другому енергетичному рівні.

задача 20225

Частка у потенційній ямі шириною l знаходиться в збудженому стані. Визначити ймовірність знаходження частинки в інтервалі 0 < х < l/2 на третьому енергетичному рівні.

задача 90130

Визначте ймовірність знаходження електрона в потенційній ямі шириною l для найнижчого енергетичного стану в області з координатами l/3≤x≤2/3l.

задача 90140

Частка у потенційній ямі шириною l знаходиться в нижчому збудженому стані. Визначити ймовірність знаходження частинки в інтервалі l/2, рівновіддаленому від стінок ями.