іонізаційний потенціал іон ток відстань між електродами камера знайти час

іонізаційний потенціал іон ток відстань між електродами камера знайти час


задача 10736

Посередині між електродами іонізаційної камери пролетіла альфа-частинка, рухаючись паралельно електродам, і утворила на своєму шляху ланцюжок іонів. Через якийсь час після прольоту альфа-частинки іони дійдуть до електродів, якщо відстань між електродами d = 4 см, різниця потенціалів U = 5 кВ і рухливість іонів обох знаків в середньому u = 2 см2/(В·с)?

задача 14810

За допомогою іонізаційного манометра, встановленого на штучному супутнику Землі, було виявлено, що на висоті h = 300 км від поверхні Землі концентрація часток газу в атмосфері n = 1015 м–3. Знайти середню довжину вільного пробігу λ частинок газу на цій висоті. Діаметр частинок газу σ = 0,2 нм.

задача 15877

Іонізаційні лічильники Гейгера — Мюллера мають і в відсутність радіоактивного препарату певний "фон". Присутність фону може бути викликана космічним випромінюванням або радіоактивними забрудненнями. Якій масі радону m відповідає фон, який дає 1 відкидання лічильника за час t = 5 с?

Другие предметы