граница фотоэффекта выход длина волны

граница фотоэффекта выход длина волны


задача 11304

Визначити червону границю фотоефекту для цезію.

задача 11318

Довжина хвилі світла, відповідна червоній межі фотоефекту для деякого металу, дорівнює λ0 = 2,35·10–7 м. Знайдіть: — роботу виходу електрона з металу A; — Мінімальну енергію E0 фотона, що викликає фотоефект; — масу й імпульс фотона, що викликає фотоефект.

задача 13751

Визначте довжину хвилі λ, якщо числове значення хвильового вектора k дорівнює 0,02512 см−1.

задача 14007

Червона межа фотоефекту для деякого металу дорівнює 500 нм. Визначте мінімальне значення енергії фотона, що викликає фотоефект.

задача 14013

Червона межа фотоефекту для деякого металу дорівнює 500 нм. Визначте: 1) роботу виходу електронів з цього металу; 2) максимальну швидкість електронів, що вириваються з цього металу світлом з довжиною хвилі 400 нм.

задача 17524

Робота виходу електрона з нікелю А = 5 еВ. Чи буде відбуватися фотоефект, якщо нікель висвітлюється променями довжиною хвилі λ = 0,3 мкм?

задача 17607

Два джерела випромінювання однакової потужності знаходяться на відстані 1 мм одне від одного. Визначити довжини хвиль, для яких в точці, що знаходиться на екрані спостережень на відстані 3 мм від центру будуть гасити одна одну. Визначити довжини хвиль, для яких в цій точці хвилі будуть посилювати одна одну. Довжина хвилі видимого діапазону від 380 до 760 нм.

задача 17717

Визначити червону межу фотоефекту для платини і цезію.

задача 18321

Довжина хвилі світла, відповідає червоній границі фотоефекту, для деякого металу 275 нм. Знайти роботу виходу електрона з металу, максимальну швидкість електронів, що вириваються з металу світлом з довжиною хвилі 180 нм.

задача 20781

На поверхню срібної пластинки падають ультрафіолетові промені (λ = 0,3 мкм). Робота виходу електронів з срібла 4,7 еВ. Чи буде фотоефект?

задача 21083

Робота виходу електронів з міді дорівнює 4,5 еВ. Буде спостерігатися фотоефект, якщо на мідь направити ультрафіолетові промені з довжиною хвилі 300 нм?

задача 21423

Яка ширина забороненої зони сурм'янистого індію, якщо його червона межа внутрішнього фотоефекту дорівнює 0,68 мкм?

задача 22325

Обчисліть довжину хвилі, що відповідає червоній границі фотоефекту для срібла (4,74 еВ), літію (2,4 еВ), натрію (2,3 еВ), калію (2,0 еВ), цезію (1,9 еВ). У дужках наведені значення роботи виходу електронів з цих металів.

задача 22506

Довжина хвилі світла, що відповідає червоній границі фотоефекту для деякого металу, дорівнює λ0 = 6,22·10–7 м. Знайдіть: – роботу виходу електрона з металу A; мінімальну енергію E0 фотона, що викликає фотоефект; масу і імпульс фотона, що викликає фотоефект.

задача 22706

Довжина хвилі світла, що відповідає червоній границі фотоефекту, для деякого металу λ0 = 215 пм. Знайти мінімальну енергію ε фотона, що викликає фотоефект.

задача 22946

Знайти довжину хвилі λ0 світла, що відповідає червоній межі фотоефекту, для літію, натрію, калію та цезію. Роботи виходу відповідно дорівнюють: 1,39; 2,27; 2,15; 1,89 еВ.

задача 23315

Довжина хвилі світла, що відповідає червоному кордону фотоефекту для деякого металу, дорівнює λ0. Робота виходу електрона з металу A = 4,7 еВ. Знайдіть:
- λ0;
- мінімальну енергію E0 фотона, що викликає фотоефект;
- масу та імпульс фотона, що викликає фотоефект.

задача 23934

При фотоефекті з платиновою поверхнею затримуючий потенціал дорівнював 0,8 В. Знайдіть: а) довжину хвилі і частоту падаючих фотонів; б) максимальну довжину хвилі, за якої можливий фотоефект.

задача 24682

Визначити роботу виходу електрона з рубідію та цинку, якщо для цих металів червона межа фотоефекту відповідає довжинам хвиль 810 і 372 нм.

задача 24807

Яка ширина забороненої зони сурм'янистого індію, якщо його червона межа внутрішнього фотоефекту дорівнює 0,68 мкм?

задача 25008

Довжина хвилі світла, що відповідає червоній межі фотоефекту для деякого металу, дорівнює λ0. Робота виходу електрона з металу A = 1,4 еВ.
Знайдіть: – червону межу фотоефекту λ0;
– мінімальну енергію E0 фотона, що викликає фотоефект;
– масу та імпульс фотона, що викликає фотоефект.

задача 26461

Обчислити червоний кордон фотоефекту для міді, натрію, золота і цезію.

Задача 26567

Вибивані світлом при фотоефекті електрони повністю затримуються зворотним потенціалом U = 4 В. Червона межа фотоефекту 0,6 мкм. Визначити частоту падаючого світла.

задача 70250

Сила струму в антені передавача змінюється за законом: і(t) = 0,6cos106πt. Визначте довжину хвилі, на якій працює цей радіопередавач.

задача 80344

Червоній межі фотоефекту для деякого металу відповідає довжина хвилі 300 нм. Знайти в нм довжину хвилі, при якій величина затримуючого потенціалу дорівнює 1 В.

задача 80522

Червона межа фотоефекту для деякого металу 0,6 мкм. На метал спрямовано світло, довжина хвилі якого 0,4 мкм. Визначити максимальну швидкість електронів, що вибиваються світлом з металу.

задача 80556

Визначити найбільшу довжину хвилі в серії Лаймана.

задача 80557

Визначити найбільшу довжину хвилі в серії Бальмера.

задача 80558

Визначити найбільшу довжину хвилі в серії Пашена.

задача 80559

Визначити найбільшу довжину хвилі в серії Брекета.

задача 80560

Визначити найбільшу довжину хвилі в серії Пфунда.

задача 80561

Визначити найбільшу довжину хвилі в серії Хамфрі.

Другие предметы