тиск газ нагрівся до температури

тиск газ нагрівся до температури


задача 11417

Азот нагрівався при постійному тиску, причому йому було надано кількість теплоти Q = 21 кДж. Визначити роботу А, яку вчинив при цьому газ, і зміну ΔU його внутрішньої енергії.

задача 17210

На скільки нагріється повітря в кімнаті об'ємом 30 м3 за 4 години роботи холодильника, якщо його продуктивність льоду 2 кг/сут при температурі 271°С, а охолодження починається з температури 295°С. Питома теплоємність повітря при постійному обсязі 700 Дж/(кг·К).

задача 26539

Протягом перших трьох хвилин вимірювання температура поверхні тіла зберігається 800 К, потім одна половина поверхні тіла охолоджується на 100 К, інша нагрівається на 200 К, і знов вимірюється потужність протягом двох хвилин. Знайти відносну зміну потужності випромінювання.

задача 50260

Закритий балон місткістю 10 л, що містить кисень при тиску 2 МПа і температурі 7 ° С, нагрівається до температури 27 ° С. Яку кількість теплоти передано газу? На скільки збільшилася внутрішня енергія газу?