тиск газ нагрівся до температури

тиск газ нагрівся до температури


задача 11417

Азот нагрівався при постійному тиску, причому йому було надано кількість теплоти Q = 21 кДж. Визначити роботу А, яку вчинив при цьому газ, і зміну ΔU його внутрішньої енергії.

задача 26539

Протягом перших трьох хвилин вимірювання температура поверхні тіла зберігається 800 К, потім одна половина поверхні тіла охолоджується на 100 К, інша нагрівається на 200 К, і знов вимірюється потужність протягом двох хвилин. Знайти відносну зміну потужності випромінювання.

задача 50260

Закритий балон місткістю 10 л, що містить кисень при тиску 2 МПа і температурі 7 ° С, нагрівається до температури 27 ° С. Яку кількість теплоти передано газу? На скільки збільшилася внутрішня енергія газу?