молекулярна маса тиск температура

молекулярна маса тиск температура


задача 10117

Визначити відносну молекулярну масу Мr газу, якщо при температурі T = 154К і тиску p = 2,8 МПа він має густину ρ = 6,1 кг/м3.

задача 10591

Деякий газ знаходиться під тиском р = 700 кПа при температурі T = 308 К. Визначити відносну молекулярну масу газу М, якщо щільність газу р = 12,2 кг/м3.

задача 11450

Газ при температурі Т = 309 К і тиску p = 0,7 МПа має щільність ρ = 12 кг/м3. Визначити відносну молекулярну масу Mr газу.

задача 21870

Знайти тиск повітря в шахті на глибині 10 км. На поверхні Землі тиск 760 мм рт. ст., молекулярна вага повітря 29. Вважати, що температура повітря не залежить від висоти і дорівнює 0°С.

задача 23486

Камера автомобільної машини ємністю 8 л містить при температурі t = 27 ° С 30 г повітря. Після підкачування повітря тиск збільшився на 20%, а температура на 6°С. Яку масу повітря додатково ввели у камеру?

задача 50418

У балоні ємністю 20 л знаходяться 5 г водню і 10 г азоту при температурі 17° С. Визначити: а) тиск у балоні; б) молекулярну масу і щільність суміші газів.

Другие предметы