розпад радію маса

розпад радію маса


задача 11932

Визначити постійні розпаду λ ізотопів радію 21988Ra і 22688Ra.

задача 12611

Диск обертається згідно з рівнянням φ = а + bt + ct2 + dt3, где φ — кут повороту радіуса у радіанах, t — час у секундах. Визначити кутову швидкість і прискорення у моменти часу t1 = 11 с і t2 = 15 с. Які середні значення кутової швидкості і кутового прискорення у проміжку часу від t1 = 11 до t2 = 15 с включно, якщо для Вашого варіанту а = 1, b = 2 с–1, с = 0,1 с–2, d = 0,01 с–3?

задача 14317

Запишіть α-розпад радію .

задача 17245

В результаті розпаду маси m = 1 г радію-226 за час t = 1 рік утворилася деяка маса гелію, що займає при нормальних умовах об'єм V = 43 мм3. Знайдіть з цих умов період напіврозпаду радію.

задача 50073

У відкачаній ампулі об'ємом V = 3 см3 міститься радій масою m = 5 мг протягом часу τ = 1 рік. В результаті радіоактивного розпаду з радію масою m0 = 1 г за час τ0 = 1 с вилітає n0 = 3,7·1010 альфа-частинок, що представляють собою ядра гелію. Який тиск буде здійснювати гелій при температурі Т = 300 К?