піднімають рухається мас швидкість землі

піднімають рухається мас швидкість землі


задача 12237

Блок масою М, що має форму однорідного циліндра радіусом R, може без тертя обертатися навколо своєї осі. На блок щільно намотана нитка, до кінця якої прикріплений невеликий вантаж маси m. Вантаж піднімають так, що нитка виявляється не натягнутою, і потім відпускають. В результаті падіння вантажу в певний момент нитка натягується і приводить в обертання блок. Визначити кутову швидкість обертання блоку в момент натягу нитки, якщо висота вільного падіння вантажу дорівнює h.

задача 14170

Труба масою M = 1,2·103 кг лежить на землі. Яке зусилля треба докласти, щоб підняти краном трубу за один з її кінців? З якою силою діє інший кінець труби на землю?

задача 17222

На вертикальній пружині жорсткістю 600 Н / м закріплена горизонтальна платформа масою 800 г. На платформі встановлено вантаж масою 400 г. Платформу підняли з положення рівноваги на 3 мм і потім підштовхнули вниз зі швидкістю 0,7 м/с. Напишіть рівняння коливань платформи з вантажем. Знайдіть всі коефіцієнти. Тертям знехтувати.

Другие предметы