перевищує втрати відстань молекула газу електрон довжина хвиля помилка у визначенні енергії формула магнітний

перевищує втрати відстань молекула газу електрон довжина хвиля помилка у визначенні енергії формула магнітний


задача 10248

Від джерела з напругою U = 800 В необхідно передати споживачеві потужність Р = 10 кВт на деяку відстань. Який найбільший опір може мати лінія передачі, щоб втрати енергії в ній не перевищували 10% від переданої потужності?

задача 11736

Между пластинами плоского конденсатора находится плотно прилегающая стеклянная пластинка. Конденсатор заряжен до разности потенциалов U1 = 100 В. Какова будет разность потенциалов U2, если вытащить стеклянную пластинку из конденсатора?

задача 12378

У скільки разів доцентрове прискорення, що розвивається в медичній центрифузі на відстань 10 см від центру обертання, перевищить прискорення сили тяжіння при 3000 об/хв?

задача 14182

Від джерела з напругою U = 800 В необхідно передати споживачеві потужність P = 20 кВт на деяку відстань. Який найбільший опір може мати лінія передач, щоб втрати енергії в ній не перевищували 10% від переданої потужності?

задача 14246

Визначити частку ΔN/N молекул ідеального газу, швидкості яких перевищують <v>кв не більше, ніж на 1%. На графіку f(v) заштрихувати площу, відповідну знайденому значенню ΔN/N.

задача 15251

Від генератора з е.р.с. E = 110 В потрібно передати енергію на відстань l = 250 м. Споживана потужність P = 1 кВт. Знайти мінімальний перетин S мідних проводів, що підводять, якщо втрати потужності в мережі не повинні перевищувати 1%.

задача 23853

Визначити ставлення концентрації nmax електронів у металі (Т = 0 К), енергія яких відрізняється від максимальної не більше ніж на ΔE концентрації nmin електронів, енергії яких не перевищують значення E = ΔE; ΔE прийняти рівним 0,01EF.

задача 24605

Від джерела із напругою 10 кВ необхідно подати потужність 500 кВт на деяку відстань. Який найбільший опір може мати лінія передачі, щоб втрати енергії в ній не перевищували 10% переданої потужності? Розрахуйте довжину двопровідної лінії з такими втратами, якщо як провідник взяти алюміній з діаметром поперечного перерізу 1 см. Зобразити електричну схему підключення для цього завдання.

задача 60337

Від генератора з напругою 20,0 кВ потрібно передати споживачеві потужність 100 кВт. Втрати напруги в лінії не повинні перевищувати 2%. Яку загальну довжину повинні мати мідні дроти, що підводять перетином 25,0 мм2?

задача 60492

Лінія має опір 300 Ом. Яку е.р.с. повинен мати генератор, щоб при передачі по цій лінії до споживача потужності 25 кВт втрати в лінії не перевищували 4% переданої потужності?

задача 60532

Напруга на шинах електростанції - 10 кВ. Відстань до споживача - 500 км (лінія двухпроводная). Станція повинна передати споживачеві потужність 100 кВт. Втрати напруги на проводах не повинні перевищувати 4%. Обчислити площу перерізу мідних проводів на ділянці електростанція-споживач.

Другие предметы