інтерференція світла відбитий падати довжина хвилі товщина

інтерференція світла відбитий падати довжина хвилі товщина


задача la52v

Лабораторна робота №5-2. Дослідження інтерференції світла при спостереженні кілець Ньютона. Питання до лабораторної роботи і відповіді.

задача lab52

Лабораторна робота №5-2. Дослідження інтерференції світла при спостереженні кілець Ньютона. Звіт по лабораторній роботі.

задача 10346

На тонку гліцеринову плівку товщиною d = 1,5 мкм нормально до її поверхні падає білий світ. Визначити довжини хвиль λ променів видимої ділянки спектра (0,4<λ<0,8 мкм), які будуть ослаблені в результаті інтерференції.

задача 10346

Тонка гліцеринова плівка товщиною d = 1,5 мкм відображає нормально падаючий білий світ. Знайти довжини хвиль λ видимої ділянки спектра (0,4<λ<0,8 мкм), ослаблені в результаті інтерференції.

задача 10825

На тонку гліцеринову плівку товщиною d = 1 мкм нормально до її поверхні падає білий світ. Визначити довжини хвиль λ променів видимої ділянки спектра (0,4 ≤ λ ≤ 0,8 мкм), які будуть ослаблені в результаті інтерференції.

задача 14673

Два точкових джерела світла розташовані на відстані d = 2 мм один від одного і рівновіддалені від екрану на L = 3 м. Довжина хвилі світла, випромінюваного джерелами, λ = 0,6 мкм. Визначити результат інтерференції світла в точці, що знаходиться на відстані х = 3,6 мм від центру екрану.

задача 14742

Визначити результат інтерференції променів 1 і 2 у точці А на малюнку попередньої задачі, якщо d = 3 мм, L = 3 м і довжина хвилі світла джерел S1 і S2 дорівнює λ = 0,5 мкм.

задача 16687

Мильна плівка (n = 1,33), що розташована вертикально, утворює клин. Інтерференція спостерігається у відбитому світлі через червоне скло (λ = 640 нм). Відстань між сусідніми червоними смугами при цьому дорівнює а = 3 мм. Потім ця ж плівка спостерігається через синє скло (λ = 480 нм). Знайти відстань між сусідніми синіми смугами. Світло падає на плівку нормально.

задача 16687

Знайти довжини хвиль спектра водню у видимій області і визначити короткохвильову межу цієї серії.

задача 16740

Мильна плівка (n = 1,33), розташована вертикально, утворює клин. Інтерференція спостерігається у відбитому світлі через червоне скло (λ = 640 нм). Відстань між сусідніми червоними смугами при цьому дорівнює а = 3 мм. Потім ця ж плівка спостерігається через синє скло (λ = 480 нм). Знайти відстань між сусідніми синіми смугами. Світло падає на плівку нормально.

задача 19248

Світло з довжиною хвилі λ = 0,55 мкм падає на поверхню скляного клина під кутом ε = 15°. Показник заломлення скла n = 1,5, кут при вершині клина α = 1'. Визначити відстань між двома сусідніми мінімумами при спостереженні інтерференції у відбитому світлі.

задача 19330

У схемі Юнга на екрані спостерігається картина інтерференції (λ = 450 нм). Геометричні довжини шляхів до (·) А на екрані від верхнього джерела = 700,003 мм; від нижнього = 700,006 мм. Визначити різницю фаз коливань в (·) А і порядок інтерференції k. Система знаходиться в бензолі (n = 1,5).

задача 19723

Тонка плівка, освітлена білим світлом, внаслідок явища інтерференції у відбитому світлі має зелений колір. При зменшенні товщини плівки її колір …
1) не зміниться;
2) стане червоним;
3) стане синім.

задача 20514

Плоскопаралельна скляна пластинка товщиною d = 1,2 мкм і показником заломлення n = 1,5 поміщена між двома середовищами з показниками заломлення n1 і n2 (рис. 30.8). Світло з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм падає нормально на пластинку. Визначити оптичну різницю ходу Δ хвиль 1 і 2, відбитих від верхньої і нижньої поверхонь пластинки, і вказати, посилення або ослаблення інтенсивності світла відбувається при інтерференції в наступних випадках: 3) n1<n>n2.

задача 20515

Плоскопаралельна скляна пластинка товщиною d = 1,2 мкм і показником заломлення n = 1,5 поміщена між двома середовищами з показниками заломлення n1 и n2 (рис. 30.8). Світло з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм падає нормально на пластинку. Визначити оптичну різницю ходу Δ хвиль 1 і 2, відбитих від верхньої і нижньої поверхонь пластинки, і вказати, посилення або ослаблення інтенсивності світла відбувається при інтерференції в наступних випадках: 1) n1<n<n2.

задача 20516

Плоскопаралельна скляна пластинка товщиною d = 1,2 мкм і показником заломлення n = 1,5 поміщена між двома середовищами з показниками заломлення n1 и n2 (рис. 30.8). Світло з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм падає нормально на пластинку. Визначити оптичну різницю ходу Δ хвиль 1 і 2, відбитих від верхньої і нижньої поверхонь пластинки, і вказати, посилення або ослаблення інтенсивності світла відбувається при інтерференції в наступних випадках: 2) n1>n>n2.

задача 20517

Плоскопаралельна скляна пластинка товщиною d = 1,2 мкм і показником заломлення n = 1,5 поміщена між двома середовищами з показниками заломлення n1 и n2 (рис. 30.8). Світло з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм падає нормально на пластинку. Визначити оптичну різницю ходу Δ хвиль 1 і 2, відбитих від верхньої і нижньої поверхонь пластинки, і вказати, посилення або ослаблення інтенсивності світла відбувається при інтерференції в наступних випадках: 4) n1>n<n2.

задача 21069

На мильну плівку (n = 1,33), що знаходиться в повітрі, падає під кутом α = 45° пучок променів білого світла. При якій найменшій товщині плівки світло з довжиною хвилі λ = 0,55 мкм виявиться максимально посиленим у результаті інтерференції? Спостереження ведеться у відбитому світлі.

задача 21227

На мильну плівку (n = 1,33), що знаходиться в повітрі, падає під кутом α = 60° пучок променів білого світла. При якій найменшій товщині плівки світло з довжиною хвилі λ = 0,55 мкм виявиться максимально посиленим у результаті інтерференції? Спостереження ведеться в прохідному світлі.

задача 21595

На мильну плівку (n = 1,33), що знаходиться в повітрі, падає під кутом α = 30° пучок променів білого світла. При якій найменшій товщині плівки світло з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм виявиться максимально ослабленим в результаті інтерференції? Спостереження ведеться у відбитому світлі.

задача 23682

На мильну плівку нормально падає пучок променів білого світла. При якій найменшій товщині плівки світло з довжиною хвилі 0,40 мкм виявиться максимально ослабленим в результаті інтерференції?

задача 26372

У досліді Юнга (інтерференція від двох точкових джерел) спочатку використовували світло з довжиною хвилі λ1 = 600 нм, а потім з λ2. Яка довжина хвилі в другому випадку, якщо 7-а світла смуга в першому випадку збігається з 10-ю темною в другому?

задача 80568

Інтерференція. Яка мінімальна товщина прозорої плівки, якщо при спостереженні в падаючих нормально до неї променях білого світла вона здається червоною. Довжина хвилі червоного світла 0,75 мкм.

Другие предметы