інтерференція світла відбитий падати довжина хвилі товщина

інтерференція світла відбитий падати довжина хвилі товщина


задача 10346

На тонку гліцеринову плівку товщиною d = 1,5 мкм нормально до її поверхні падає білий світ. Визначити довжини хвиль λ променів видимої ділянки спектра (0,4<λ<0,8 мкм), які будуть ослаблені в результаті інтерференції.

задача 10346

Тонка гліцеринова плівка товщиною d = 1,5 мкм відображає нормально падаючий білий світ. Знайти довжини хвиль λ видимої ділянки спектра (0,4<λ<0,8 мкм), ослаблені в результаті інтерференції.

задача 10825

На тонку гліцеринову плівку товщиною d = 1 мкм нормально до її поверхні падає білий світ. Визначити довжини хвиль λ променів видимої ділянки спектра (0,4 ≤ λ ≤ 0,8 мкм), які будуть ослаблені в результаті інтерференції.

задача 14673

Два точкових джерела світла розташовані на відстані d = 2 мм один від одного і рівновіддалені від екрану на L = 3 м. Довжина хвилі світла, випромінюваного джерелами, λ = 0,6 мкм. Визначити результат інтерференції світла в точці, що знаходиться на відстані х = 3,6 мм від центру екрану.

задача 14742

Визначити результат інтерференції променів 1 і 2 у точці А на малюнку попередньої задачі, якщо d = 3 мм, L = 3 м і довжина хвилі світла джерел S1 і S2 дорівнює λ = 0,5 мкм.

задача 16687

Мильна плівка (n = 1,33), що розташована вертикально, утворює клин. Інтерференція спостерігається у відбитому світлі через червоне скло (λ = 640 нм). Відстань між сусідніми червоними смугами при цьому дорівнює а = 3 мм. Потім ця ж плівка спостерігається через синє скло (λ = 480 нм). Знайти відстань між сусідніми синіми смугами. Світло падає на плівку нормально.

задача 16687

Знайти довжини хвиль спектра водню у видимій області і визначити короткохвильову межу цієї серії.

задача 16740

Мильна плівка (n = 1,33), розташована вертикально, утворює клин. Інтерференція спостерігається у відбитому світлі через червоне скло (λ = 640 нм). Відстань між сусідніми червоними смугами при цьому дорівнює а = 3 мм. Потім ця ж плівка спостерігається через синє скло (λ = 480 нм). Знайти відстань між сусідніми синіми смугами. Світло падає на плівку нормально.

задача 26372

У досліді Юнга (інтерференція від двох точкових джерел) спочатку використовували світло з довжиною хвилі λ1 = 600 нм, а потім з λ2. Яка довжина хвилі в другому випадку, якщо 7-а світла смуга в першому випадку збігається з 10-ю темною в другому?

задача 80568

Інтерференція. Яка мінімальна товщина прозорої плівки, якщо при спостереженні в падаючих нормально до неї променях білого світла вона здається червоною. Довжина хвилі червоного світла 0,75 мкм.