відповідати напруга конденсатора між опір резистора сила струму ємність котушка

відповідати напруга конденсатора між опір резистора сила струму ємність котушка


задача 10521

Конденсатор ємності C = 300 пФ підключений через опір R = 500 Ом до джерела постійної напруги U0. Визначте час t, після закінчення якого напруга на конденсаторі стане рівною U = 0,990U0.

задача 11578

Знайти електричну ємність наступної батареї конденсаторів між точками 1-2, якщо C1 = 0,5 мкФ; C2 = 0,5 мкФ; C3 = 1 мкФ; C4 = 2 мкФ; C5 = 1 мкФ.

задача 11996

Два елементи з е.р.с. ε1 = 6 В і ε2 = 5 В і внутрішніми опорами r1 = 1 Ом і r2 = 2 Ом з'єднані так, як показано на схемі. Знайдіть силу струму, що тече через резистор з опором R = 10 Ом.

задача 12279

Знайти електричну ємність наступної батареї конденсаторів між точками 1-2, якщо С1 = 0,5 мкФ, С2 = 0,5 мкФ, С3 = 2 мкФ, С4 = 1 мкФ, С5 = 2 мкФ.

задача 12395

Знайти електричну ємність наступної батареї конденсаторів між точками 1-2, якщо C1 = 4 мкФ; C2 = 1 мкФ; C3 = 4 мкФ; C4 = 1 мкФ; C5 = 1 мкФ.

задача 12408

Чотири конденсатора утворюють коло, показане на малюнку. Різниця потенціалів на кінцях кола дорівнює 6 В, ємності конденсаторів С1, С2, С3, і С4 дорівнюють, відповідно, 1, 2, 3 і 4 мкФ. Визначити: 1) загальну ємність кола, 2) різницю потенціалів на кожному конденсаторі, 3) заряд на кожному конденсаторі, 4) енергію електричного поля кожного конденсатора і загальну енергію системи.

задача 12463

Знайти електричну ємність наступної батареї конденсаторів між точками 1-2, якщо C1 = 1 мкФ; C2 = 1 мкФ; C3 = 2 мкФ; C4 = 1 мкФ; C5 = 1 мкФ.

задача 12571

Котушка і безіндукційний опір R = 25 Ом підключені паралельно до мережі змінної напруги. Знайти теплову потужність, що виділяється в котушці, якщо з мережі споживається струм I = 0,90 А, а через котушку і опір R течуть струми відповідно I1 = 0,5 А, I2 = 0,6 А.

задача 12729

В яких межах може змінюватися ємність C системи, складеної з двох конденсаторів, якщо ємність одного з конденсаторів є постійною і дорівнює C1 = 3,33 нФ, а ємність C2 другого змінюється в межах від 22,2 до 555,5 пФ?

задача 12852

Необхідно виготовити конденсатор ємністю C = 250 пФ. Для цього на парафінований папір товщиною d = 0,05 мм по обидва боки наклеюють диски станіолю. Яким повинен бути діаметр D дисків станіолю?

задача 13182

До джерела струму з внутрішнім опором 0,2 Ом підключені послідовно 3 резистора з опорами R1 = 20 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 100 Ом. Визначити зміну потужності електричного струму у резисторі R2, якщо резистор R3 охолодити на 100 градусів. Температурний коефіцієнт опору 6·10–3 1/Кл.

задача 15125

Конденсатор ємністю 100 мкФ заряджається до напруги 500 В за 0,1 с. Визначити середнє значення сили зарядного струму.

задача 15543

Е.р.с. батареї ε = 12,0 В. Найбільша сила струму, яку може дати батарея, Imax = 5,00 А. Яка найбільша потужність Pmax може виділитися на підключеному до батареї резисторі?

задача 15593

Конденсатор ємністю С = 20 мкФ і резистор, опір якого R = 150 Ом, включені послідовно в ланцюг змінного струму частотою ν = 50 Гц. Яку частину напруги U, прикладеної до цього ланцюга, складають падіння напруги на конденсаторі UC і на резисторі UR?

задача 16169

На малюнку 10 показано ділянку ланцюга AB. Чому дорівнює опір цієї ділянки, якщо опір кожного резистора 8 Ом?

задача 16444

Ділянка кола складається з резистора 2 Ом, включеного послідовно резисторам 5 Ом і 20 Ом, які з'єднані паралельно. Знайти падіння напруги на 2-х омному резисторі, коли в резисторі 5 Ом тече струм силою 1 А.

задача 16733

Знайти ємність системи однакових конденсаторів між точками А і В, яка показана на малюнку.

задача 16791

Конденсатор ємності С = 400 пФ підключили через опір R = 650 Ом до джерела постійної напруги U0. Через скільки часу напруга на конденсаторі складе U = 0,90U0?

задача 17623

У мережу з напругою 24 В підключили два послідовно з'єднаних резистора. При цьому сила струму стала рівною 0,6 А. Коли резистори підключили паралельно, сумарна сила струму стала рівною 3,2 А. Визначити опір резисторів.

задача 17748

У коло змінного струму з частотою 50 Гц послідовно включені резистор опором 100 Ом і конденсатор ємністю 22 мкФ. Визначте, яка частка напруги, докладеної до кола, припадає на падіння конденсатора і на резисторі.

задача 20183

Знайдіть загальну напругу і напругу на кожному резисторі (рис. 8), якщо сила струму на третьому резисторі дорівнює 2 А, а опори чотирьох резисторів відповідно рівні 2 Ом, 10 Ом, 15 Ом і 4 Ом.

задача 20397

До зажимів генератора приєднаний конденсатор з ємністю С = 0,3 мкФ. Визначити амплітуду сили струму, якщо амплітуда напруги на затискачах конденсатора U0 = 100 В, а період напруги Т = 2·10–4 с.

задача 21315

Ємність акумулятора вимірюється в ампер-годинах. Якщо ємність 50 А·ч, то теоретично це означає, що в перебігу 50 год можна споживати струм 1 А при постійній напрузі на його клемах. Обчислити, на скільки годин вистачить такого акумулятора для живлення лампочки потужністю 6 Вт, якщо допустимо розряджати акумулятор до 50% його ємності.

задача 21782

Дев'ять 10-омних резисторів з'єднані, як показано на малюнку. Між точками A і B докладено напругу 20 В. Визначити струм через кожен резистор.

задача 22478

У колі, показаному на малюнку, всі три резистори спочатку мають однакові опори. Як зміниться сила струму в нижньому резистори, якщо опір верхнього резистора збільшиться в два рази, опір середнього - зменшиться в два рази, а опір нижнього резистора не зміниться? Загальний струм в колі не змінюється.

задача 22662

В установці Токомак Т-10 потужність в імпульсі електричного розряду 3·105 кВт, тривалість імпульсу 1 с. Яку ємність повинна мати батарея конденсаторів при напрузі 20 кВ, яка використовується в якості накопичувача енергії?

задача 24575

Електрорушійна сила елемента та його внутрішній опір дорівнюють відповідно 1,6 В і 0,5 Ом. Чому дорівнює коефіцієнт корисної дії елемента за сили струму 2,4 А?

задача 24776

В зображеному на рис.1 електричному колі, кожен резистор може поглинати максимальну теплову потужність 10 Вт. Опір резисторів R1 = 100 Ом, R2 = 200 Ом, R3 = 20 Ом. Яке максимальне значення сили струму I, який можна пропустити по цьому колі, при якому жоден з резисторів не буде пошкоджений?

задача 26239

Визначте ємність С батареї конденсаторів, зображеної на малюнку.

задача 60243

Напруга U = 1100 B, сила струму через резистор R4 дорівнює I = 0,25 А. Опори резисторів R1 = 100 Ом, R2 = 250 Ом, R3 = 400 Ом. Знайти опір R4.

задача 60483

Два джерела струму з е.р.с. 4 і 6 В і однаковими внутрішніми опорами 4 Ом включені паралельно з резистором опором 40 м. Визначити сили струмів, що йдуть через резистор і елементи.

задача 60534

Визначте ємність С батареї однакових конденсаторів.

задача 60559

Чотири конденсатора утворюють ланцюг, показаний на малюнку. Різниця потенціалів на кінцях ланцюга дорівнює 6 В, ємності конденсаторів С1, С2, С3, і С4 рівні, відповідно, 1, 2, 3 і 4 мкФ. Визначити: 1) загальну ємність ланцюга, 2) різниця потенціалів на кожному конденсаторі, 3) заряд на кожному конденсаторі, 4) енергію електричного поля кожного конденсатора і загальну енергію системи.

задача 60599

Ємнісний опір конденсатора в колі змінного струму частотою 50 Гц дорівнює ХС = 5 Ом. Яка його ємність?

Другие предметы