розсунути заряд пластини плоского конденсатора різниця потенціалів відстань між джерелом зображенням

розсунути заряд пластини плоского конденсатора різниця потенціалів відстань між джерелом зображенням


задача 11293

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора U = 300 В. Площа кожної пластини S = 100 см2, відстань між ними d = 3 мм. Знайти заряд кожної пластини, якщо між пластинами знаходиться повітря.

задача 11718

Между пластинами плоского конденсатора находится плотно прилегающая стеклянная пластинка. Конденсатор заряжен до разности потенциалов U1 = 100 В. Какова будет разность потенциалов U2, если вытащить стеклянную пластинку из конденсатора?

задача 11729

Плоский повітряний конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом r = 10 см кожна. Відстань d1 між пластинами дорівнює 1 см. Конденсатор зарядили до різниці потенціалів U = 1,2 кВ і відключили від джерела струму. Яку роботу А потрібно зробити, щоб, видаляючи пластини одна від одної, збільшити відстань між ними до d2 = 3,5 см?

задача 12727

Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины к другой, приобретает скорость v = 106 м/с. Расстояние между пластинами d = 5,3 мм. Найти разность потенциалов U между пластинами, напряженность E электрического поля внутри конденсатора и поверхностную плотность заряда σ на пластинах.

задача 12743

Електрон, пройшовши в плоскому конденсаторі шлях від однієї пластини до іншої, придбав швидкість 106 м/с. Відстань між пластинами 5 мм. Знайти різницю потенціалів між пластинами і напруженість електричного поля.

задача 13464

До пластин плоского повітряного конденсатора прикладена різниця потенціалів U1 = 500 В. Площа пластин S = 200 см2, відстань між ними d1 = 1,5 мм. Пластини розсунули до відстані d2 = 15 мм. Знайдіть енергію W1 і W2 конденсатора до і після розсування пластин, якщо джерело напруги перед розсуванням: 1) відключалося; 2) не відключалося.

задача 13805

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора 150 В. Площа кожної пластини 60 см2, її заряд 1 нКл. На якій відстані одна від одної знаходяться пластини?

задача 14627

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора площею S = 100 см2 кожна дорівнює Δφ = 100 В. Поверхнева щільність заряду на пластинах σ = 9·10–9 Кл/см2. Знайти: 1) енергію конденсатора W; 2) відстань між пластинами d.

задача 14634

Плоский повітряний конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом r = 10 см кожна. Відстань між пластинами d1 = 1 см. Конденсатор зарядили до різниці потенціалів U = 1 кВ і відключили від джерела живлення. Яку роботу потрібно здійснити, щоб віддаляючи пластини одну від одної, збільшити відстань між ними до d2 = 3,5 см?

задача 14971

Конденсатор зарядили до різниці потенціалів 1200 В. Після цього відстань між пластинами конденсаторів зменшили в чотири рази. Знайдіть, чому дорівнює різниця потенціалів між пластинами конденсатора.

задача 15132

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора U = 90 В. Площа кожної пластини S = 60 см2, її заряд q = 1 нКл. На якій відстані d один від одного знаходяться пластини?

задача 15139

Мильна бульбашка із зарядом q = 222 пКл знаходиться в рівновазі в полі плоского горизонтально розташованого конденсатора. Знайти різницю потенціалів U між пластинами конденсатора, якщо маса бульбашки m = 0,01 г і відстань між пластинами d = 5 см.

задача 15164

Відстань між пластинами плоского повітряного конденсатора d = 1,5 мм. Конденсатор заряджений до різниці потенціалів U = 300 В. Знайти поверхневу щільність заряду σ на його пластинах.

задача 16512

Плоский конденсатор з площею пластин 100 см2 заряджений до різниці потенціалів 300 В і відключений від джерела. Обчислити роботу, яку потрібно зробити при раздвижении пластин від 2 мм до 1 см.

задача 16514

Плоский конденсатор з площею пластин 100 см2 заряджений до різниці потенціалів 200 В і відключений від джерела. Обчислити роботу, яку потрібно зробити при раздвижении пластин від 2 мм до 1 см.

задача 17570

Порошинка, що несе на собі один електрон, знаходиться в рівновазі між пластинами плоского повітряного конденсатора. 1) Визначити масу порошинки, якщо відстань між пластинами 0,01 м, різниця потенціалів 1500 В. 2) Знайти силу, що діє на порошинку, якщо пластини конденсатора встановити вертикально. Зробити креслення. Заряд електрона q = 1,6·10–19 Кл.

задача 17934

Плоский повітряний конденсатор з площею пластин 100 см2 і зазором 5 мм заряджений до різниці потенціалів 900 В. Чи не відключаючи від джерела напруги, пластини розсунули до відстані 1 см між ними. Визначити напруженість електричного поля, енергію і об'ємну щільність енергії конденсатора до і після розсування пластин.

задача 20485

Площа пластин плоского повітряного конденсатора 50 см2, відстань між ними 5 мм. Знайти різницю потенціалів між пластинами і напруженість електричного поля, якщо при розряді конденсатора виділилася енергія 1 мДж.

задача 20605

Між пластинами плоского конденсатора знаходиться щільно прилегла скляна пластина, площа якої в два рази менше площі пластин конденсатора. Конденсатор заряджений до різниці потенціалів U = 100 В і відключений від джерела. Знайти різницю потенціалів на пластинах конденсатора, якщо скляну пластину видалити?

задача 21475

Пластини ізольованого плоского конденсатора повільно розсовують так, що ємність його змінюється від С1 до C21 > С2), причому поле між пластинами весь час залишається однорідним. Яку роботу проти електричних сил зроблять зовнішні сили, якщо заряд конденсатора Q?

задача 22036

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора становить U = 100 В. Відстань між пластинами d = 2,0 см. Визначити поверхневу щільність σ' пов'язаних зарядів ебонітової пластинки (ε = 3,0) товщиною d1 = 8,0 мм, прилеглої до однієї з пластин конденсатора.

задача 22058

Плоский повітряний конденсатор, відстань між пластинами якого d1 = 2 см, заряджений до потенціалу U = 3000 В. Яка буде напруженість Е поля конденсатора, якщо, не відключаючи джерела напруги, пластини розсунути до відстані d2 = 5 см? Обчислити енергію конденсатора до і після розсування. Площа пластин S = 100 см2.

задача 22063

Два однакових плоских повітряних конденсатора з'єднані паралельно і заряджені до різниці потенціалів Δφ1 = 150 В. Визначити різницю потенціалів на конденсаторах Δφ, якщо після відключення від джерела напруги у одного конденсатора зменшили відстань між пластинами в два рази.

задача 22651

Плоский конденсатор з площею пластин 100 см2 заряджений до різниці потенціалів 200 В. Обчислити роботу, яку потрібно зробити при розсуванні пластин від 2 мм до 1 см, при постійному заряді пластин.

задача 23493

У зарядженому плоскому повітряному конденсаторі різницю потенціалів між точкою, що лежить посередині між пластинами і однією з пластин 100 В, відстань між пластинами 1 мм. Знайти поверхневу густину заряду пластин конденсатора.

задача 23495

Плоский конденсатор із площею пластин 100 см2 підключений до джерела струму та заряджений до різниці потенціалів 200 В. Обчислити роботу, яку потрібно здійснити при розсуванні пластин від 2 мм до 1 см, не відключаючи конденсатор від джерела.

задача 23664

Визначити щільність струму зміщення в конденсаторі через 20 секунд після початку руху пластин, якщо: а) заряди пластин залишаються постійними; б) різницю потенціалів між пластинами конденсатора залишається постійною. Що зміниться, якщо пластини конденсатора зближуватимуться?

задача 24495

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора 3 кВ, а відстань між ними 2 см. Знайти (В/см) величину напруженості електричного поля в конденсаторі, якщо, не відключаючи джерела напруги, пластини розсунути до відстані 5 см.

задача 24667

Пластини плоского повітряного конденсатора площею S = 150 см2 розсувають так, що відстань між ними збільшується від 5 до 14 мм. Яку роботу А потрібно при цьому виконати, якщо напруга між пластинами конденсатора постійна (тобто конденсатор не відключений від джерела) і дорівнює 380?

задача 60262

Плоский повітряний конденсатор з відстанню між пластинами 0,45 мм заряджений до різниці потенціалів 14 В і відключений від джерела. Яка буде різниця потенціалів, якщо пластини розсунути до відстані 1 мм?

задача 60292

Визначити величину заряду, який потрібно повідомити двом паралельно з'єднаним конденсаторам, щоб зарядити їх до різниці потенціалів 3842 В, якщо їх ємності 3671 і 7381 пФ.

Другие предметы