розсунути заряд пластини плоского конденсатора різниця потенціалів відстань між джерелом зображенням

розсунути заряд пластини плоского конденсатора різниця потенціалів відстань між джерелом зображенням


задача 11293

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора U = 300 В. Площа кожної пластини S = 100 см2, відстань між ними d = 3 мм. Знайти заряд кожної пластини, якщо між пластинами знаходиться повітря.

задача 11718

Между пластинами плоского конденсатора находится плотно прилегающая стеклянная пластинка. Конденсатор заряжен до разности потенциалов U1 = 100 В. Какова будет разность потенциалов U2, если вытащить стеклянную пластинку из конденсатора?

задача 11729

Плоский повітряний конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом r = 10 см кожна. Відстань d1 між пластинами дорівнює 1 см. Конденсатор зарядили до різниці потенціалів U = 1,2 кВ і відключили від джерела струму. Яку роботу А потрібно зробити, щоб, видаляючи пластини одна від одної, збільшити відстань між ними до d2 = 3,5 см?

задача 12727

Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины к другой, приобретает скорость v = 106 м/с. Расстояние между пластинами d = 5,3 мм. Найти разность потенциалов U между пластинами, напряженность E электрического поля внутри конденсатора и поверхностную плотность заряда σ на пластинах.

задача 12743

Електрон, пройшовши в плоскому конденсаторі шлях від однієї пластини до іншої, придбав швидкість 106 м/с. Відстань між пластинами 5 мм. Знайти різницю потенціалів між пластинами і напруженість електричного поля.

задача 13464

До пластин плоского повітряного конденсатора прикладена різниця потенціалів U1 = 500 В. Площа пластин S = 200 см2, відстань між ними d1 = 1,5 мм. Пластини розсунули до відстані d2 = 15 мм. Знайдіть енергію W1 і W2 конденсатора до і після розсування пластин, якщо джерело напруги перед розсуванням: 1) відключалося; 2) не відключалося.

задача 13805

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора 150 В. Площа кожної пластини 60 см2, її заряд 1 нКл. На якій відстані одна від одної знаходяться пластини?

задача 14627

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора площею S = 100 см2 кожна дорівнює Δφ = 100 В. Поверхнева щільність заряду на пластинах σ = 9·10–9 Кл/см2. Знайти: 1) енергію конденсатора W; 2) відстань між пластинами d.

задача 14634

Плоский повітряний конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом r = 10 см кожна. Відстань між пластинами d1 = 1 см. Конденсатор зарядили до різниці потенціалів U = 1 кВ і відключили від джерела живлення. Яку роботу потрібно здійснити, щоб віддаляючи пластини одну від одної, збільшити відстань між ними до d2 = 3,5 см?

задача 14971

Конденсатор зарядили до різниці потенціалів 1200 В. Після цього відстань між пластинами конденсаторів зменшили в чотири рази. Знайдіть, чому дорівнює різниця потенціалів між пластинами конденсатора.

задача 15132

Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора U = 90 В. Площа кожної пластини S = 60 см2, її заряд q = 1 нКл. На якій відстані d один від одного знаходяться пластини?

задача 15139

Мильна бульбашка із зарядом q = 222 пКл знаходиться в рівновазі в полі плоского горизонтально розташованого конденсатора. Знайти різницю потенціалів U між пластинами конденсатора, якщо маса бульбашки m = 0,01 г і відстань між пластинами d = 5 см.

задача 15164

Відстань між пластинами плоского повітряного конденсатора d = 1,5 мм. Конденсатор заряджений до різниці потенціалів U = 300 В. Знайти поверхневу щільність заряду σ на його пластинах.

задача 16512

Плоский конденсатор з площею пластин 100 см2 заряджений до різниці потенціалів 300 В і відключений від джерела. Обчислити роботу, яку потрібно зробити при раздвижении пластин від 2 мм до 1 см.

задача 16514

Плоский конденсатор з площею пластин 100 см2 заряджений до різниці потенціалів 200 В і відключений від джерела. Обчислити роботу, яку потрібно зробити при раздвижении пластин від 2 мм до 1 см.

задача 60262

Плоский повітряний конденсатор з відстанню між пластинами 0,45 мм заряджений до різниці потенціалів 14 В і відключений від джерела. Яка буде різниця потенціалів, якщо пластини розсунути до відстані 1 мм?

задача 60292

Визначити величину заряду, який потрібно повідомити двом паралельно з'єднаним конденсаторам, щоб зарядити їх до різниці потенціалів 3842 В, якщо їх ємності 3671 і 7381 пФ.