перетнутися вісь оптичний лінза промінь падати відстань магнітна індукція точка перетинання нескінченний розташувати тече струм кут довгий прямий

перетнутися вісь оптичний лінза промінь падати відстань магнітна індукція точка перетинання нескінченний розташувати тече струм кут довгий прямий


задача 10979

Дві прямі траси перетинаються під кутом α = 60°. Від перетину по них віддаляються машини — одна зі швидкістю v1 = 60 км/ч, інша зі швидкістю v2 = 80 км/ч. Визначити швидкості v' и v", з якими машини віддаляються одна від іншої. Перетин доріг машини пройшли одночасно.

задача 11414

Знайти побудовою промінь, пов'язаний з даним. OO' — оптична вісь, P і P' — точки переднього і заднього фокусу.

задача 70155

По двох нескінченно довгих прямих провідниках, що перетинаються під прямим кутом і розташованих в одній площині, течуть струми 14 А та 5 А. Визначити максимальне значення магнітної індукції в точці, розташованій на перетині перпендикулярів до провідників. Відстань від точки до кожного провідника однакова і дорівнює 25 см.

задача 70155

Два нескінченно довгих прямих провідника із струмами 14 А і 5 А перетинаються під прямим кутом і знаходяться в одній площині. Визначте максимальне значення магнітної індукції в точці, що знаходиться на перетині перпендикулярів до провідників, до якої відстань від кожного провідника дорівнює 25 см.

задача 70156

По двох нескінченно довгих прямих провідниках, що перетинаються під прямим кутом і лежачим в одній площині, течуть струми 30 А та 71 А. Визначити мінімальне значення магнітної індукції в точці, розташованій на перетині перпендикулярів до провідників. Відстань від точки до кожного провідника однакова і дорівнює 12 см.

задача 70241

По чотирьох нескінченно довгих прямих проводах, розташованих в вершинах рівнобічної трапеції, течуть струми силою I1 = I2 = I3 = I4 = 50 А. Визначити магнітну індукцію B в точці перетину діагоналей, якщо вони перетинаються під кутом 90 °, а основи трапеції дорівнюють а = 10 см, b = 20 см.

Другие предметы