накладатися падає нормально пучок дифракційна решітка довжина хвиля спектр третього порядку друге світло

накладатися падає нормально пучок дифракційна решітка довжина хвиля спектр третього порядку друге світло


задача 10354

На дифракційну решітку падає нормально паралельний пучок білого світла. Спектри третього і четвертого порядку частково накладаються один на одного. На яку довжину хвилі в спектрі четвертого порядку накладається межа (λ = 780 нм) спектра третього порядку?

задача 10837

На дифракційну решітку падає нормально паралельний пучок білого світла. Спектри другого і третього порядку частково накладаються один на одного. На яку довжину хвилі в спектрі другого порядку накладається межа (λ = 400 нм) спектра третього порядку?

задача 12335

При висвітленні дифракційної решітки білим світлом спектри другого і третього порядків частково перекривають один одного. На яку довжину хвилі в спектрі другого порядку накладається фіолетова межа (λ = 0,4 мкм) спектра третього порядку?

задача 12899

Контур з індуктивністю 3,38·10–2 Гн, активним опором 1,37 Ом і деякою ємністю збуджується короткими електричними імпульсами. З якою максимальною частотою їх можна подавати, щоб виникаючі коливання не накладалися одне на одне? Коливання не накладаються, якщо їх амплітуда за період між імпульсами зменшується не менш ніж у 10 разів.

задача 12901

Контур з індуктивністю 8,35·10–2 Гн, активним опором 36,11 Ом і деякою ємністю збуджується короткими електричними імпульсами. З якою максимальною частотою їх можна подавати, щоб виникаючі коливання не накладалися одне на одне? Коливання не накладаються, якщо їх амплітуда за період між імпульсами зменшується не менш ніж у 10 разів.

задача 12914

Контур з індуктивністю 5,58·10–2 Гн, активним опором 75,75 Ом і деякою ємністю збуджується короткими електричними імпульсами. З якою максимальною частотою можна подавати, щоб виникаючі коливання не накладалися одне на одне? Коливання накладаються, якщо їх амплітуда за період між імпульсами зменшується не менш ніж у 10 разів.

задача 15712

На дифракційну решітку нормально падає пучок світла від розрядної трубки, наповненої гелієм. На яку лінію λ2 в спектрі третього порядку накладається червона лінія гелію (λ1 = 670 нм) спектра другого порядку?

задача 16762

На дифракційну решітку з періодом 2 мкм падає нормально світло, пропущене крізь світлофільтр. Фільтр пропускає хвилі довжиною від 500 до 600 нм. Чи будуть спектри різних порядків накладатися один на одного?

задача 16991

При освещении дифракционном решетки белым светом спектры второго а третьего порядков отчасти перекрывают друг друга. На какую длину волны в спектре 3-го порядка накладывается красная граница (λ = 700 нм) спектра 2-го порядка?

задача 21242

На дифракційну решітку, постійна якої d = 2,4 мкм, падає нормально паралельний пучок білого світла. Спектри другого і третього порядку частково накладаються один на одного. На яку довжину хвилі в спектрі другого накладається фіолетова границя (λ = 400 нм) спектра третього порядку? Під яким кутом до оптичної осі приладу це спостерігається?

задача 21307

Біле світло з довжиною хвилі від 400 нм до 750 нм нормально падає на дифракційну решітку, що має 4000 штрихів на 1 см. З якого порядку спектри будуть частково накладатися один на одного? Визначити кут дифракції, під яким відбувається перекриття спектрів.

задача 22990

На дифракційну решітку нормально падає випромінювання у спектральному діапазоні від λ1 = 477 нм до λ2 = 695 нм. Постійна решітка d = 2 мкм. Починаючи з якого порядку спостерігатиметься перекриття сусідніх спектрів? Під яким найменшим кутом станеться накладення ліній сусідніх порядків? Які лінії накладуться одна на одну під цим кутом?

задача 23523

На дифракційну решітку падає нормально паралельний пучок білого світла. Спектри третього та четвертого порядків частково накладаються один на одного. На яку довжину хвилі в діапазоні четвертого порядку накладається хвиля з довжиною 0,75 мкм третього порядку?

задача 26636

На яку довжину хвилі в спектрі другого порядку накладається фіолетова лінія (λ = 0,4 мкм) спектра третього порядку, якщо на дифракційну решітку падає нормально паралельний пучок білого світла?

задача 60418

Контур с индуктивностью 1,10·10–2 Гн, активным сопротивлением 11,44 Ом и некоторой емкостью возбуждается короткими электрическими импульсами. С какой максимальной частотой их можно подавать, чтобы возникающие колебания не накладывались друг на друга? Колебания не накладываются, если их амплитуда за период между импульсами уменьшается не менее чем в 10 раз.

задача 80208

Дифракционная решетка освещена белым светом, падающим нормально. Спектры второго и третьего порядков частично накладываются друг на друга. На какую длину волны в спектре третьего порядка накладывается середина желтой части спектра второго порядка, соответствующая длине волны 0,575 мкм?

Другие предметы