між магнітними полюсами з'єднати внутрішній опір ток

між магнітними полюсами з'єднати внутрішній опір ток


задача 11744

Два элемента (ε1 = 1,2 В, r1 = 0,1 Ом; ε2 = 0,9 В, r2 = 0,3 Ом) соединены одноименными полюсами. Сопротивление R соединительных проводов равно 0,2 Ом. Определить силу тока I в цепи.

задача 19382

Якщо кінець вектора а, модуль якого дорівнює 5 см, з'єднати з початком вектора b, то модуль вектора с, що з'єднує початок вектора а з кінцем вектора b, буде дорівнювати 13 см. Чому рівні модуль вектора b і модуль вектора d = а + с, якщо кут між векторами a і c виявився рівним 90°? Зробіть відповідні побудови.

Другие предметы