чинний змінний струм протягом частота напруги горить лампа

чинний змінний струм протягом частота напруги горить лампа


задача 24599

Конденсатор і електрична лампочка послідовно з'єднані в коло змінного струму напругою 440 В і частотою 50 Гц. Яку ємність повинен мати конденсатор для того, щоб через лампочку протікав струм 0,5 А і падіння напруги на лампочці дорівнювало 110 В?

задача 40849

Теплохід проходить за течією 30 км за 2 години, а проти 36 км за 3 години. Визначити швидкість течії річки.

задача 60508

У ланцюзі змінної напруги u = 282sin(157t+45°) В протікає струм i = 2,12sin(157t–30°) А. Необхідно: а) Визначити частоту f напруги та струму. б) Визначити діюче значення напруги і струму, а також їх початкові фази. в) Визначити, чому дорівнює зсув по фазі φ між напругою і струмом. г) Побудувати хвильові діаграми напруги та струму, показати їх за допомогою векторів на комплексній площині.

Другие предметы