амплітудне значення сили струму напруга конденсатора частота визначити опір

амплітудне значення сили струму напруга конденсатора частота визначити опір


задача 12749

Індуктивність, ємність і опір коливального контуру рівні відповідно 43 Гн, 10 мкФ, 49 Ом. При якій частоті зовнішньої е.р.с. амплітудне значення напруги на конденсаторі максимальне? Відповідь дати у рад/с.

задача 12759

Індуктивність, ємність і опір коливального контуру рівні відповідно 70 Гн, 26 мкФ, 17 Ом. При якій частоті зовнішньої ЕРС амплітудне значення напруги на конденсаторі максимальна? Відповідь дати у радіанах в секунду.

задача 12760

Індуктивність, ємність і опір коливального контуру рівні відповідно 74 Гн, 24 мкФ, 33 Ом. При якій частоті зовнішньої е.р.с. амплітудне значення напруги на конденсаторі максимальне? Відповідь дати у рад/с.

задача 12761

Індуктивність, ємність і опір коливального контуру рівні відповідно 33 Гн, 99 мкФ, 30 Ом. При якій частоті зовнішньої е.р.с. амплітудне значення напруги на конденсаторі максимальне? Відповідь дати у рад/с.

задача 12762

Індуктивність, ємність і опір коливального контуру рівні відповідно 65 Гн, 57 мкФ, 25 Ом. При якій частоті зовнішньої е.р.с. амплітудне значення напруги на конденсаторі максимальне? Відповідь дати у рад/с.

задача 12763

Індуктивність, ємність і опір коливального контуру рівні відповідно 23 Гн, 87 мкФ, 17 Ом. При якій частоті зовнішньої е.р.с. амплітудне значення напруги на конденсаторі максимальне? Відповідь дати у рад/с.

задача 12764

Індуктивність, ємність і опір коливального контуру рівні відповідно 35 Гн, 85 мкФ, 34 Ом. При якій частоті зовнішньої е.р.с. амплітудне значення напруги на конденсаторі максимальне? Відповідь дати у рад/с.

задача 12765

Індуктивність, ємність і опір коливального контуру рівні відповідно 44 Гн, 99 мкФ, 11 Ом. При якій частоті зовнішньої е.р.с. амплітудне значення напруги на конденсаторі максимальне? Відповідь дати у рад/с.

задача 13591

У коливальному контурі з котушкою, індуктивність якої L, а ємності конденсаторів C, конденсатори заряджені до напруги U0 і замкнутий ключ К. Знайти: а) період власних коливань; б) амплітудне значення струму через котушку.

задача 13724

Послідовно з'єднані резистор з опором R = 110 Ом і конденсатор підключені до зовнішньої змінної напруги з амплітудним значенням Um = 110 В. Виявилося, що амплітудне значення усталеного струму в ланцюзі Im = 0,5 А. Визначте різницю фаз між струмом і зовнішньою напругою.

задача 13731

До зажимів генератора приєднаний конденсатор ємністю С = 0,15 мкФ. Визначте амплітудну напругу на затискачах, якщо амплітудне значення сили струму дорівнює 3,3 А, а частота струму складає 5 кГц.

задача 13733

Ланцюг змінного струму складається з послідовно з'єднаних котушки, конденсатора і резистора. Амплітудне значення сумарної напруги на котушці і конденсаторі ULCm = 173 В, а амплітудне значення напруги на резисторі URm = 100 В. Визначте зсув фаз між струмом і зовнішньою напругою.

задача 16460

Рівняння коливань матеріальної точки масою 16 г має вигляд х = 0,2sin(0,25πt–π/4) (см/с). Знайти кінетичну і потенційну енергію в момент часу, коли діюча на неї сила дорівнює половині амплітудного значення.

задача 16701

Амплітудне значення сумарної напруги на послідовно включених індуктивності і ємності дорівнює U01. Визначити зрушення фаз між струмом I і зовнішньою напругою, якщо амплітудне значення напруги на опорі дорівнює U0R.

задача 17554

Три паралельних графітірованних електрода дугової печі змінного струму мають довжину 3 м кожен. Відстань між ними дорівнює b = 0,9 м. Визначити середню електромагнітну силу, діючу на кожен електрод при амплітудному значенні струму I0 = 10 кА. Зрушення по фазі між поточними через електроди струмами прийняти φ = 120°. На одиницю довжини струму діє миттєва сила F = μ0/(2π)·I1I2/b, μ0 = 4π·10–7 Гн/м.

задача 18189

На графіках наведені залежності заряду q від часу t в чотирьох ідеальних коливальних контурах. Амплітудне значення заряду у всіх контурах однаково. Максимальна амплітуда сили струму відповідає графіку, наведеному під номером ... .

задача 19342

Конденсатор ємністю С = 1200 пФ, котушка індуктивністю L = 16 мкГн і активний опір R = 2 Ом підключені до зовнішньої змінної е.р.с., амплітудне значення якої εm = 12 В. Чому дорівнює резонансна частота для струму в контурі? Визначити амплітудне значення сили струму в ланцюзі при резонансі, а також амплітудні значення напруги на конденсаторі і котушці.

задача 20229

У коло коливального контуру, що містить паралельно з'єднані резистор 40 Ом, котушку з індуктивністю 0,36 Гн і конденсатор ємністю 28 мкФ, підключено змінну напругу з амплітудним значенням 180 В і частотою 314 рад/с. Визначте повний опір кола, амплітудне значення сили струму, зсув фаз між струмом і напругою.

задача 20236

Генератор, частота якого 32 кГц і амплітудне значення напруги 120 В, включений в резонуюче коло, ємність якого 1 нФ. Визначте амплітудне значення напруги на конденсаторі, якщо активний опір 5 Ом.

задача 20237

У коло коливального контуру, що містить паралельно з'єднані резистор 30 Ом, котушку з індуктивністю 36 мГн і конденсатор ємністю 28 мкФ, підключено змінну напругу з амплітудним значенням 240 В і частотою 3π рад/с. Визначте повний опір кола, амплітудне значення сили струму, зсув фаз між струмом і напругою.

задача 20243

У коло коливального контуру, що містить послідовно з'єднані резистор 10 Ом, котушку з індуктивністю 12 мГн і конденсатор ємністю 28 мкФ, підключено змінну напругу з амплітудним значенням 240 В і періодом 2 мс. Визначте повний опір кола, амплітудне значення сили струму, зсув фаз між струмом і напругою.

задача 20244

У коло коливального контуру, що містить послідовно з'єднані резистор 40 Ом, котушку з індуктивністю 0,36 Гн і конденсатор ємністю 28 мкФ, підключено змінну напругу з амплітудним значенням 180 В і частотою 314 рад/с. Визначте повний опір кола, амплітудне значення сили струму, зсув фаз між струмом і напругою.

задача 20245

У коло коливального контуру, що містить послідовно з'єднані резистори 5 Ом і 7 Ом, котушку з індуктивністю 36 мГн і паралельно з'єднаний з ними конденсатор ємністю 10 мкФ, підключено змінну напругу з амплітудним значенням 180 В і частотою 10π рад/с. Визначте повний опір кола, амплітудне значення сили струму, зсув фаз між струмом і напругою.

задача 20246

У коло коливального контуру, що містить паралельно з'єднані резистор 40 Ом, котушку з індуктивністю 0,36 Гн і послідовно з'єднаний з ними конденсатор ємністю 28 мкФ, підключено змінну напругу з амплітудним значенням 200 В і періодом 2 мс. Визначте повний опір кола, амплітудне значення сили струму, зсув фаз між струмом і напругою.

задача 20247

У коло коливального контуру, що містить послідовно з'єднані резистори 5 Ом і 10 Ом, і паралельно з'єднану з ними ділянку кола, що містить послідовне з'єднання котушки з індуктивністю 3 мГн і конденсатора ємністю 5 мкФ, підключено змінну напругу з амплітудним значенням 100 В і частотою 3,14 рад/с. Визначте повний опір кола, амплітудне значення сили струму, зсув фаз між струмом і напругою.

задача 20248

У коло коливального контуру, що містить послідовно з'єднані резистор 20 Ом, котушку з індуктивністю 0,16 Гн і конденсатор ємністю 58 мкФ, підключено змінну напругу з амплітудним значенням 120 В і періодом 14 мс. Визначте повний опір кола, амплітудне значення сили струму, зсув фаз між струмом і напругою.

задача 20286

У коло змінного струму з напругою 220 В і частотою 50 Гц послідовно включені резистор з опором 100 Ом, котушка з індуктивністю 0,5 Гн і конденсатор ємністю 10 мкФ. Визначте амплітудне значення сили струму в колі, падіння напруги на конденсаторі, падіння напруги на котушці.

задача 20287

У коло змінного струму з напругою 220 В і частотою 50 Гц послідовно включені резистор з опором 100 Ом, котушка з індуктивністю 0,5 Гн і конденсатор ємністю 10 мкФ. Визначте амплітудне значення сили струму в колі, падіння напруги на конденсаторі, падіння напруги на котушці. Зрушення фаз між струмом і напругою через 2 с після включення.

задача 20689

У початковий момент часу сила струму в ідеальному електричному контурі має максимальне негативне значення, позитивне значення рівне половині амплітудного, досягається через t = 5·10–2 с. Визначити частоту гармонічних коливань і привести якісні графічні залежності i(t) і q(t) з урахуванням фазового зсуву між ними.

задача 20817

У середовищі з μ = 1 і ε = 9 в позитивному напрямку осі ОХ поширюється плоска електромагнітна хвиля. Амплітудне значення індукції магнітного поля ЕМВ дорівнює Вm = 2·10–6 Тл, частота ν = 100 МГц. Визначити довжину хвилі λ і максимальне значення щільності потоку енергії ЕМВ Sп.

задача 20821

Рівняння біжучої хвилі має вигляд: ξ = 6cos(1570t–4,6x), де ξ виражено в міліметрах, t — в секундах, x — в метрах. Визначити відношення амплітудного значення швидкості частинок середовища до швидкості поширення хвилі.

задача 21189

Вантаж на пружині здійснює коливання з періодом 2,0 с. Маса вантажу 10 кг, повна енергія коливальної системи 10 Дж. Визначити амплітудне значення сили пружності.

задача 21238

Миттєве значення напруги дано виразом: U = 100sin(800πt) (час — в секундах, напруга — в вольтах). Знайти амплітудне значення напруги; ефективну напругу; частоту; період коливань. Записати вираз для миттєвого значення сили струму, якщо активний опір контуру 25 Ом, ємності й індуктивності немає.

задача 26131

Послідовно з'єднані конденсатор і резистор з опором R = 110 Ом підключені до зовнішньої напруги з амплітудним значенням Um = 110 В. Визначити зсув фаз між прикладеною зовнішньою напругою і зміною струму в ланцюзі, якщо амплітуда сили струму становить Im = 0,5 А.

задача 26136

У ланцюг змінного струму включені послідовно ємність С, опір R і котушка індуктивності L. Амплітуда змінної напруги Um = 220 В. Визначити амплітудні значення напруг UCm,URm і ULm, якщо зсув фаз між струмом і напругою дорівнює 45°, а UCm = 3ULm.

задача 26677

Замкнутий контур у вигляді рамки з площею S = 60,0 см2 рівномірно обертається з частотою n = 20,0 с-1в однорідному магнітному полі з індукцією B = 20,0 мТл. Вісь обертання і напрям поля взаємно перпендикулярні. Визначити амплітудне Emі чинне E значення е.р.с. в контурі.

задача 40657

Визначити максимальні значення швидкості і прискорення точки, що здійснює гармонічні коливання з амплітудою 3 см і круговою частотою π/2 с–1. Написати рівняння швидкості точки, якщо в початковий момент часу точка перебувала в положенні амплітудного відхилення.

задача 40721

Початкова фаза коливань точки дорівнює π/3. Період коливань Т = 0,06 с. Визначити найближчі моменти часу, в які швидкість і прискорення в два рази менше амплітудних значень.

задача 40806

Математичний маятник масою 0,2 кг має в будь-який момент часу одну і ту ж повну енергію Е = 1 мДж. Знайти амплітудне значення імпульсу Рm.

задача 60417

Індуктивність, ємність і опір коливального контуру дорівнюють відповідно 65 Гн, 57 мкФ, 25 Ом. При якій частоті зовнішньої е.р.с. амплітудне значення напруги на конденсаторі максимальне? Відповідь дати в рад/с.

задача 60463

По резистору опором 20 Ом проходить струм i = 0,75sinωt мА. Визначити потужність, амплітудне і діюче значення падіння напруги на резистори, записати вираз миттєвого значення цієї напруги і побудувати векторну діаграму струмів і напруг.

задача 60464

Чинне значення змінної напруги, що вимірюється на резисторі опором 1,2 кОм, становить 820 мВ. Початкова фаза φu = π/6, частота 150 Гц. Обчислити амплітудне і діюче значення струму в резисторі, написати вираз для його миттєвого значення. Накреслити криві зміни струму і напруги, побудувати векторну діаграму.

задача 60479

Визначте індуктивність вхідного контуру радіоприймача, якщо під час прийому радіохвиль частотою 40 МГц амплітудне значення сили струму в контурі дорівнює 80 мкА, а амплітудне значення напруги — 0,80 мВ.

задача 60507

У ланцюзі змінного струму промислової частоти протікає струм i = 14,1 sin (314t +60 °) А. Необхідно: а) Визначити амплітудне і діюче значення струму. б) Визначити, чому дорівнює початкова фаза струму. в) Побудувати хвильову діаграму.

Другие предметы