потенціал іонізації атома водню енергія

потенціал іонізації атома водню енергія


задача 10898

Визначити перший потенціал I1 збудження і енергію іонізації Е1 іона He+, що знаходиться в основному стані.

задача 11262

Потенціал іонізації водневого атома дорівнює 13,6 В. Виходячи з цього, обчислити третій потенціал збудження цього атома.

задача 12373

Визначте мінімальну швидкість електрона, необхідну для іонізації атома водню, якщо потенціал іонізації атома водню Ui = 13,6 В.

задача 14072

Грунтуючись на тому, що енергія іонізації атома водню E1 = 13,6 эВ, визначте перший потенціал збудження φ1 цього атома.

задача 18309

Знайти потенціал іонізації атома водню.

задача 26453

Визначити радіус, частоту і швидкість обігу електрона для першої орбіти з теорії Бора, а також енергію іонізації для атома гелію.

задача 80448

Потенціал іонізації атома водню дорівнює 13,6 В. Виходячи з цього, обчислити 6-й потенціал збудження цього атома.