умова дифракції на щілині ширина решітки світло

умова дифракції на щілині ширина решітки світло


задача 13067

Який максимальний порядок спектра може спостерігатися при дифракції світла довжиною хвилі 783 нм на решітці з періодом 7 мкм?

задача 13691

Який максимальний порядок спектра може спостерігатися при дифракції світла довжиною хвилі 604 нм на решітці з періодом 1 мкм?

задача 16304

На щілину шириною b = 2 мкм під кутом α = 30° падає світло з довжиною хвилі λ = 468 нм. Під яким максимальним кутом буде спостерігатися мінімум інтенсивності світла при дифракції Фраунгофера?

задача 16965

На вузьку щілину шириною a падає нормально плоска світлова хвиля з довжиною хвилі λ. На малюнку схематично представлена залежність інтенсивності світла від синуса кута дифракції.

Якщо відстань від щілини до екрана становить 0,5 м, то ширина центрального максимуму (в см) дорівнює ... (Врахувати, що sinφ ≈ tgφ) 1) 5 см 2) 10 см 3) 20 см 4) 25 см

задача 80338

Який максимальний порядок спектра може спостерігатися при дифракції світла довжиною хвилі 622 нм на решітці з періодом 4 мкм?

задача 80566

При вибракуванні тканини використовується дифракція на регулярній структурі ниток. При порушенні структури змінюється дифракційна картина. Розрахувати кути порядків дифракції, якщо відстань між нитками по горизонталі a, відстань по вертикалі b, освітлення ведеться світлом з довжиною хвилі λ.
mλ (мкм)а (мм)b (мм)
261-30,530,10,05

Другие предметы