дійсне зображення лінзи відстань предмет

дійсне зображення лінзи відстань предмет


задача 14669

Відстань від предмета до зображення в n = 5 разів більше, ніж відстань від предмета до лінзи. Яка це лінза? Визначити її збільшення. Розглянути всі можливі варіанти вирішення.

задача 80104

На лінзу направили паралельний пучок світла. За якою формулою можна обчислити оптичну силу лінзи. (приклад).

задача 80328

Мається тонка збирає лінза з оптичною силою D. При якому положенні предмета відстань між ним і його зображенням буде мінімальним.

задача 80328

Як потрібно розташувати предмет відносно тонкої збиральної лінзи з оптичною силою D, щоб відстань між ним і його зображенням було мінімальним?