постійна планка довжина хвилі світла

постійна планка довжина хвилі світла


задача 13998

Користуючись формулою Планка , доведіть, що в області малих частот (hv << kТ) вона збігається з формулою Релея-Джинса.

задача 14063

Використовуючи постійну Планка ћ, електричну постійну ε0, масу m і заряд е електрона, складіть формулу для величини, що характеризує атом водню по Бору і має розмірність довжини. Вкажіть, що це за величина.

задача 80569

Порівняти енергію квантів фіолетового (λ = 0,4 мкм) і червоного (λ = 0,8 мкм) світла. Постійна Планка h = 6,62·10–34 Дж·с.

Другие предметы