надлишковий електричний заряд сила електрон тиск

надлишковий електричний заряд сила електрон тиск


задача 12510

Порошинка масою m = 1 пг, що несе на собі п'ять надлишкових електронів, пройшла у вакуумі прискорюючу різницю потенціалів 3 МВ. Знайти: 1) зміну її кінетичної енергії; 2) роботу сил поля; 3) зміну швидкості пилинки. Початкова швидкість пилинки 9 м/с.

задача 15345

Ємність містить 28,0 кг кисню при надмірному тиску 6,7 атм. Кисень замінений на гелій. Скільки кілограмів останнього буде потрібно для створення надлишкового тиску 8,25 атм?

задача 15746

Знайти відношення e/m заряду електрона до його маси для швидкостей: а) v<<с; б) v = 2·108 м/с; в) v = 2,2·108 м/с; г) v = 2,4·108 м/с; д) v = 2,6·108 м/с; е) v = 2,8·108 м/с. Скласти таблицю і побудувати графіки залежностей m і е/m від величини β = v/c для зазначених швидкостей.

задача 60224

Яка різниця потенціалів між двома паралельними горизонтально розташованими пластинами, віддаленими одна від одної на 2 см, якщо порошинка вагою 8·10–13 Н, що несе на собі 4000 надлишкових електронів, опинилася в рівновазі?

задача 60487

Скільки надлишкових електронів на порошинці, якщо в електричному полі напруженістю 1,5·105 В/м на неї діє сила 2,4·10–10 H?