надлишковий електричний заряд сила електрон тиск

надлишковий електричний заряд сила електрон тиск


задача 12510

Порошинка масою m = 1 пг, що несе на собі п'ять надлишкових електронів, пройшла у вакуумі прискорюючу різницю потенціалів 3 МВ. Знайти: 1) зміну її кінетичної енергії; 2) роботу сил поля; 3) зміну швидкості пилинки. Початкова швидкість пилинки 9 м/с.

задача 15345

Ємність містить 28,0 кг кисню при надмірному тиску 6,7 атм. Кисень замінений на гелій. Скільки кілограмів останнього буде потрібно для створення надлишкового тиску 8,25 атм?

задача 15746

Знайти відношення e/m заряду електрона до його маси для швидкостей: а) v<<с; б) v = 2·108 м/с; в) v = 2,2·108 м/с; г) v = 2,4·108 м/с; д) v = 2,6·108 м/с; е) v = 2,8·108 м/с. Скласти таблицю і побудувати графіки залежностей m і е/m від величини β = v/c для зазначених швидкостей.

задача 22351

Скільки електронів і дірок утворюється в маленькому кристалі ВаО при поглинанні ним 10–11 Дж світлової енергії з довжиною хвилі 0,2 мкм? Квантовий вихід η для електронів дорівнює 0,65. Який заряд потече в зовнішньому колі кристала, якщо прикладене до кристалу електричне поле досить сильне, щоб доставити всі вільні носії заряду до електродів?

задача 22402

Скільки електронів і дірок утворюється в маленькому кристалі ВаО при поглинанні ним 10–10 Дж світлової енергії з довжиною хвилі 0,2 мкм? Який заряд потече у зовнішньому колі кристала, якщо прикладене до кристалу електричне поле досить сильне, щоб доставити всі вільні носії заряду до електродів?

задача 22546

Два нерухомих позитивних заряди величиною 1,6·10–19 Кл розташовані і закріплені на відстані 0,2 м один від одного. Уздовж перпендикуляра, що проходить через середину відрізка, який з'єднує ці заряди, рухається електрон. В якій точці цього перпендикуляра сила взаємодії електрона і системи нерухомих зарядів максимальна?

задача 23024

Скільки електронів і дірок утворюється в маленькому кристалі ВаО при поглинанні ним 10–11 Дж світлової енергії із довжиною хвилі 0,2 мкм? Квантовий вихід η для електронів дорівнює 0,65. Який заряд потече у зовнішньому колі кристала, якщо прикладене до кристала електричне поле досить сильне, щоб доставити всі вільні носії заряду до електродів?

задача 24183

Три електрони знаходяться у вершинах правильного трикутника зі стороною 2 нм. Знайти величину та напрямок сили, що діє на кожен електрон. Заряд електрона e = 1,6·10–19 Кл.

задача 24512

При дії вибухової ударної хвилі на людину протягом 11 секунд імпульс сили дорівнює 1100 Н·с. Надлишковий тиск, що виникає при цьому, є смертельним для людини. Визначити його величину, якщо площа тіла, яка сприймає удар, дорівнює 0,5 м2.

задача 60224

Яка різниця потенціалів між двома паралельними горизонтально розташованими пластинами, віддаленими одна від одної на 2 см, якщо порошинка вагою 8·10–13 Н, що несе на собі 4000 надлишкових електронів, опинилася в рівновазі?

задача 60487

Скільки надлишкових електронів на порошинці, якщо в електричному полі напруженістю 1,5·105 В/м на неї діє сила 2,4·10–10 H?

Другие предметы