домішковий пояснити визначити германій

домішковий пояснити визначити германій


задача 17166

На малюнку зображена залежність логарифма електропровідності домішкового напівпровідника від зворотної температури. Використовуючи графік, якісно порівняйте величини енергій активації домішкових і власних носіїв заряду. Яка ділянка графіка відповідає домішковій провідності. Обгрунтуйте свою відповідь.

задача 17167

На малюнку зображена залежність логарифма електропровідності домішкового напівпровідника від зворотної температури. Використовуючи графік, якісно порівняйте величини енергій активації домішкових і власних носіїв заряду. Яка ділянка графіка відповідає власній провідності. Обгрунтуйте свою відповідь.

задача 23019

Визначте домішкову електропровідність германію, який містить індій у концентрації 2·1022 м–3 та сурму в концентрації 5·1021 м–3. Рухливість дірок і електронів відповідно дорівнює 0,18 і 0,38 м2/В·с.

задача 23025

Визначте домішкову електропровідність германію, який у першому випадку містить індій у концентрації 2·1022 м–3 і в другому сурму в концентрації 5·1021 м–3. Рухливість дірок і електронів відповідно дорівнює 0,18 і 0,38 м2/В·с.

задача 50414

Обчислити концентрацію власних і домішкових носіїв в германии, що містить 0,001% миш'яку, при кімнатній температурі. Ширина забороненої зони ΔЕз = 075 еВ, енергія активації Еа = 0,015 эВ (me = mp).

Другие предметы