домішковий пояснити визначити германій

домішковий пояснити визначити германій


задача 50414

Обчислити концентрацію власних і домішкових носіїв в германии, що містить 0,001% миш'яку, при кімнатній температурі. Ширина забороненої зони ΔЕз = 075 еВ, енергія активації Еа = 0,015 эВ (me = mp).