одиничний вектор осі постійний енергія

одиничний вектор осі постійний енергія


задача 13084

Тіло масою m починає рухатися під дією сили F = 2ti + 3t²j, де i і j - відповідно одиничні вектори координатних осей х і у. Визначити потужність N(t), що розвивається силою в момент часу t.

задача 13367

Сила, що діє на тіло в деякому полі консервативних сил, описується законом F = A(yi+xj), де A — деяка постійна; i та j — відповідно одиничні вектори координатних осей х і у. Визначте потенційну енергію П(х, у) тіла в цьому полі.

Другие предметы