однорідна балка спирається вертикальна реакція кут стіна вага підлога

однорідна балка спирається вертикальна реакція кут стіна вага підлога


задача 15021

Стрижень довжиною l рухається у вертикальній площині, спираючись одним кінцем на вертикальну, а іншим — на горизонтальну площину. В деякий момент часу швидкості кінців стрижня рівні v1 і v2. Знайти кутову швидкість обертання стрижня ω в цей момент часу.

задача 21419

Горизонтальна балка спирається своїми кінцями на дві опори. Одну з опор швидко вибивають. Визначити силу тиску балки на іншу опору відразу після видалення першої. Маса балки m. Балку вважати однорідним стрижнем.

Другие предметы