однорідна балка спирається вертикальна реакція кут стіна вага підлога

однорідна балка спирається вертикальна реакція кут стіна вага підлога


задача 15021

Стрижень довжиною l рухається у вертикальній площині, спираючись одним кінцем на вертикальну, а іншим — на горизонтальну площину. В деякий момент часу швидкості кінців стрижня рівні v1 і v2. Знайти кутову швидкість обертання стрижня ω в цей момент часу.