занурити вода плавати щільність довжина

занурити вода плавати щільність довжина


задача 11353

Набрякла колода, перетин якої постійний по всій довжині, занурилася вертикально у воду так, що над водою знаходиться лише мала (у порівнянні з довжиною) його частина. Період Т коливань колоди дорівнює 5 с. Визначити довжину l колоди.

задача 12473

У вимірювальному циліндрі знаходилось 50 мл води. При зануренні у воду тіла вагою 1 Н рівень води в циліндрі досяг позначки 70 мл. Яка густина речовини тіла, зануреного в воду?

задача 17698

У воді плаває крижина з площею основи S = 1 м2 і висотою H = 0,5 м. Крижину занурюють у воду на невелику глибину x0 = 5 см і відпускають. Визначити період її коливань. Щільність льоду ρл = 900 кг/м3, щільність води ρ0 = 1000 кг/м3. Силою опору води знехтувати.

задача 18982

Куля, виготовлена з матеріалу щільністю 400 кг/м3, падає в воду з висоти 9 см. На яку глибину зануриться кулька? Втратами енергії при ударі об воду і опором повітря і води знехтувати.

задача 19136

Знайти фокусну відстань лінзи, зануреної в воду, якщо відомо, що в повітрі її оптична сила 5 дп. Показник заломлення скла лінзи 1,6.

задача 19582

Алюмінієвий шар з внутрішньою порожниною плаває, повністю занурившись у воду. Визначте об'єм ΔV порожнини, якщо маса кулі m = 0,2 кг. Щільність алюмінію ρ = 2,7 г/см3, щільність води ρ1 = 1 г/см3.

задача 20697

Набрякла колода, перетин якої постійний по всій довжині, занурилася вертикально в воду так, що при рівновазі над водою знаходиться її невелика частина в порівнянні з довжиною. Після невеликого поштовху колода стала здійснювати малі коливання у вертикальному напрямку з періодом Т = 5 с. Визначити довжину зануреної частини колоди при рівновазі.

задача 22485

Брусок, що складається з алюмінію і вольфраму, плаває в ртуті, занурившись в неї рівно на половину свого об'єму. Чому дорівнює відношення числа атомів вольфраму до числа атомів алюмінію? Молярні маси і щільності рівні: MAl = 27·10–3 кг/моль, ρAl = 2700 кг/м3, MW = 184·10–3 кг/моль, ρW = 19100 кг/м3, ρHg = 13600 кг/м3.

задача 26235

Дошка товщиною 5 см плаває у воді, занурившись на 70%. Поверх води розливається шар нафти завтовшки 1 см. На скільки виступатиме дошка над поверхнею нафти?

задача 26391

Порожня пляшка ємністю 0,5 літра важить 450 грамів. Знайдіть щільність скла, якщо відомо, що занурена у воду пляшка тоне, будучи наповнена водою більш ніж на половину.

задача 40832

Куля з матеріалу щільності ρк занурюється в рідину з щільністю ρр. Визначити глибину занурення і відсоток затопленої частини кулі.

Другие предметы