поздовжні коливання швидкість поперечної хвилі

поздовжні коливання швидкість поперечної хвилі


задача 13455

Яку поздовжню швидкість v потрібно надати стрижню для того, щоб його довжина стала рівною половині довжини, яку він має в стані спокою?

задача 15741

Яку швидкість v повинно мати рухоме тіло, щоб його поздовжні розміри зменшилися в 2 рази?

задача 16051

Металевий стрижень має довжину 1 м, площа поперечного перерізу 1 см2 і масу 270 г. Чому дорівнює швидкість поздовжніх хвиль в стрижні, якщо для нього модуль Юнга = 7·1010 Па?