два прямих довгих паралельно течуть струми протилежних напрямках індукція магнітного поля визначити відстань точки

два прямих довгих паралельно течуть струми протилежних напрямках індукція магнітного поля визначити відстань точки


задача 10744

По двох довгих паралельним дротах, відстань між якими d = 6 см, течуть однакові струми I = 12 А. Визначити індукцію В і напруженість Н магнітного поля в точці, віддаленій від кожного проводу на відстань r = 6 см, якщо струми течуть: а) в однаковому напрямку, б) в протилежних напрямках.

задача 11511

По двох паралельних проводах, відстань між якими d = 5 см, течуть однакові струми I = 10 A. Визначити індукцію і напруженість магнітного поля в точці, віддаленій від кожного проводу на відстань r = 5 см, якщо струми течуть: а) в однаковому; б) в протилежних напрямках.

задача 11512

По двох довгих паралельних дротах, відстань між якими d = 5 см, течуть однакові струми I = 10 А. Визначити індукцію В і напруженість Н магнітного поля у точці, віддаленій від кожного проводу на відстань r = 5 см, якщо струми течуть в протилежних напрямках.

задача 12948

По двох довгих паралельних прямих дротах течуть в протилежних напрямках струми I1 і I2. Відстань між проводами дорівнює d. У точці, що лежить на рівній відстані d/2 від кожного проводу, значення магнітної індукції дорівнює B0. Значення магнітної індукції в точці, що лежить на відстані r1 від проводу зі струмом I1 і на відстані r2 від проводу зі струмом I2, дорівнює B. Визначити невідому величину.
I1, AI2, Ar1, смr2, смd, смB0, мкТлB, мкТл
4,52,92713-?2,90

задача 12996

Металевий стрижень довжини l = 20 см. Прикріплений до двох однакових вертикальних пружин жорсткості k = 10 Н/м кожна, знаходиться в горизонтальному однорідному магнітному полі з індукцією B = 0,2 Тл. По стержню пропускають струм I = 5 А такого напрямку, що деформація пружини зникає. Знайти подовження Δl пружин після зміни напрямку струму на протилежний.

задача 13509

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 1 Тл знаходиться квадратна рамка зі стороною а = 10 см, по якій тече струм I = 4 А. Площина рамки перпендикулярна лініям магнітної індукції. Визначте роботу А, яку необхідно затратити для повороту рамки щодо осі, яка проходить через середини її протилежних сторін: 1) на 90°; 2) на 180°; 3) на 360°.

задача 17806

Два довгих паралельних дроти знаходяться на відстані r = 5 см один від іншого. По проводам течуть в протилежних напрямках однакові струми I = 10 А кожен. Знайти напруженість Н магнітного поля в точці, що знаходиться на відстані r1 = 2 см від одного і r2 = 3 см від іншого проводу.

задача 18143

По двох довгих паралельних проводах течуть струми в протилежних напрямках, причому I2 = 4I1 відстань між проводами d. Визначити положення точок, в яких магнітна індукція магнітного поля дорівнює нулю.

задача 18924

Відстань між двома довгими паралельними проводами дорівнює d = 4 см. По проводам течуть однакові струми I = 30 А. Знайти напруженість H магнітного поля в точці, що знаходиться на відстані r1 = 5 см від одного і r2 = 6 см від іншого проводу. Напрямки струмів протилежні.

задача 18925

Відстань між двома довгими паралельними проводами дорівнює d = 5 см. По проводам течуть однакові струми I = 30 А. Знайти напруженість H магнітного поля в точці, що знаходиться на відстані r1 = 2 см від одного і r2 = 3 см від іншого проводу. Напрямки струмів протилежні.

задача 18926

Відстань між двома довгими паралельними проводами дорівнює d = 5 см. По проводам течуть однакові струми I = 30 А. Знайти напруженість H магнітного поля в точці, що знаходиться на відстані r1 = 3 см від одного і r2 = 4 см від іншого проводу. Напрямки струмів протилежні.

задача 18927

Відстань між двома довгими паралельними проводами дорівнює d = 6 см. По проводам течуть однакові струми I = 30 А. Знайти напруженість H магнітного поля в точці, що знаходиться на відстані r1 = 4 см від одного і r2 = 4 см від іншого проводу. Напрямки струмів протилежні.

задача 26348

Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля в точці, віддаленій відповідно на b1 = 20 см і b2 = 40 см від двох паралельних нескінченно довгих провідників, по яких течуть в протилежних напрямках струми I1 = 5 А і I2 = 10 A, якщо відстань між провідниками 30 см.

задача 26632

По трьох коаксіальних тонких циліндрах 1, 2, 3 течуть струми в 1, 2, 3 А відповідно, причому напрямок струму в циліндрі 3 протилежний двом іншим. Радіуси циліндрів 1, 2, 3 м відповідно. Знайдіть напруженість магнітного поля в точках A, B, C, що знаходяться на відстані OA = 0,5 м, ОВ = 1,5 м, ОС = 4 м (див. рис.).

задача 70093

По двох довгих паралельних дротах проходять струми в протилежних напрямках, причому I1 = 2I2. Відстань між проводами a. Визначити положення точок, в яких індукція магнітного поля дорівнює нулю.

задача 70214

По двох нескінченно довгих паралельних проводах, що знаходяться на відстані 10 см один від одного в повітрі, течуть в протилежних напрямках струми силою 20 і 30 А. Визначити індукцію магнітного поля в точці, що лежить на прямій, яка з'єднує обидва дроти, і, що знаходиться на відстані 2 см від першого проводу.