кут нахилу площини коефіцієнт тертя

кут нахилу площини коефіцієнт тертя


задача 11039

Автомобіль їде зі швидкістю 54,0 км/год з гори з нахилом 12°. Маса автомобіля 3,00 т, коефіцієнт тертя 0,05. Визначте потужність, яку розвиває при цьому мотор автомобіля.

задача 15255

За допомогою підйомника, що використовується як буксира, вантаж масою 1 кг тягнуть канатом рівномірно зі швидкістю 1 м/с по площині з кутом нахилу 30° до горизонту. Коефіцієнт тертя дорівнює /2. Какую мощность развивает буксир при движении груза

задача 17552

Тіло ковзає рівномірно по похилій площині з кутом нахилу 40°. Визначити коефіцієнт тертя тіла об площину.

задача 17949

Літак робить віраж в горизонтальній площині. Знайти радіус віражу, якщо площині крил нахилені до горизонту під кутом 45°, а швидкість літака v = 756 км/год, підйомна сила спрямована перпендикулярно площині крил.

задача 21903

Шайбу поклали на похилу площину і повідомили спрямовану вгору початкову швидкість v0. Коефіцієнт тертя між шайбою і площиною дорівнює k. При якому значенні кута нахилу α шайба пройде вгору по площині найменшу відстань? Чому вона дорівнює?

задача 24336

Знайти роботу, що здійснюється під час підйому вантажу масою m = 10 кг по похилій площині з кутом нахилу α = 45°, на відстані s = 2 м, якщо час підйому t = 2 с, а коефіцієнт тертя μ = 0,1.

задача 24876

Визначити силу тиску N кульки масою m на похилу площину та силу натягу нитки Т. Кут нахилу площини α, кут між ниткою та вертикаллю β. Тертям між кулькою і площиною знехтувати.

задача 24898

Коробок після удару в точці А ковзає вгору по похилій площині з початковою швидкістю v0 = 5 м/с (см.рис.). У точці B коробка відривається від похилої площини. На якій відстані S від похилої площини коробка впаде? Коефіцієнт тертя дорівнює μ = 0,2. Довжина похилої площини АВ = L = 0,5 м, кут нахилу площини α = 30°. Опором повітря знехтувати.

задача 40519

Автомобіль рухається в гору з прискоренням 6 м/с2. Кут нахилу гори до горизонту дорівнює 20 град. Вага автомобіля 3284 Н. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,257. Знайти силу тяги, що розвивається мотором.

задача 40583

Транспортер піднімає масу 200 кг піску на автомашину за 1 с. Довжина стрічки транспортера 3 м, кут нахилу її до горизонту 30 градусів. ККД = 0,85. Знайти потужність, що розвивається його електродвигуном.

Другие предметы