біпризми френеля заломлюючись інтерференційна смуга показник заломлення скла ширина щілини розташований довжина хвилі світла кут екран відстань визначити дорівнює

біпризми френеля заломлюючись інтерференційна смуга показник заломлення скла ширина щілини розташований довжина хвилі світла кут екран відстань визначити дорівнює


задача 12779

В досліді з біпризмою Френеля джерело випускає випромінювання з довжиною хвилі 7469 А. Знайти у мм відстань між центрами сусідніх світлих смуг на екрані, розташованому на відстані 3 м від джерела, якщо відстань між уявними зображеннями джерела дорівнює 0,5 мм.

задача 12907

Від вузької щілини за допомогою біпризми Френеля з заломлюючим кутом 26 хвилин отримують на екрані інтерференційну картину. Щілина розташована на відстані 25 см від біпрізми і на відстані 125 см від екрану. Визначити у нм довжину хвилі світла, що висвітлює щілину, якщо ширина смуг на екрані дорівнює 308 мкм, показник заломлення скла біпрізми 1,5.

задача 12965

Під час експерименту з біпризмою Френеля джерело випускає випромінювання з довжиною 6064 А. Знайти в мм відстань між центрами сусідніх світлих смуг на екрані, розташованому на відстані 3 м від джерела, якщо відстань між уявними зображеннями джерела дорівнює 0,5 мм.

задача 13065

Під час експерименту з біпризмою Френеля використовується джерело, що дає випромінювання з довжиною 6213 А. Знайти в мм відстань між центрами сусідніх світлих смуг на екрані, розташованому на відстані 3 м від джерела, якщо відстань між уявними зображеннями джерела дорівнює 0,5 мм.

задача 13077

Обчислити у нм довжину світлової хвилі у досліді з біпризмою Френеля, якщо відстань між уявними зображеннями джерела світла дорівнює 1,06 мм. На екрані, розташованому на відстані 1,5 м від джерела світла, спостерігають світлі і темні смуги, віддалені одна від одної на 0,30 мм.

задача 13857

Відстань від біпризми Френеля до вузької щілини і екрану відповідно дорівнює а = 30 см і b = 1,5 м. Біпризма скляна (n = 1,5) із заломлюючим кутом θ = 20'. Визначте довжину хвилі світла, якщо ширина інтерференційних смуг Δх = 0,65 мм.

задача 15269

В інтерференційній схемі з біпризмою Френеля відстань між уявними джерелами d = 0,4 мм, а їх відстань до екрану L = 2 м. Ширина інтерференційних смуг на екрані Δx = 3 мм. Знайти довжину світлової хвилі.

задача 15270

В досліді з біпризмою Френеля ширина інтерференційних смуг на екрані Y = 0,15 мм. Відстань від щілини, що служить джерелом світла, до екрану L = 60 см. Знайти відстань між уявними джерелами. Довжина світлової хвилі λ = 6328

задача 15272

Знайти ширину інтерференційних смуг на екрані в інтерференційній схемі з біпризмою Френеля, якщо відстань між уявними джерелами d = 0,5 мм, а їх відстань до екрану L = 3 м. Джерело випускає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 700 нм.

задача 16901

Відстані від біпрізми Френеля до вузької щілини і екрану відповідно рівні а = 48,0 см, b = 6,00 м (див. рис. 4.1 Додатку). Показник заломлення біпрізми n = 1,50, заломлюючий кут θ = 20 хвилин. Визначити довжину хвилі світла λ, якщо ширина інтерференційних смуг Δx = 0,65 мм.

задача 21328

Визначте заломлюючий кут біпрізми Френеля (в радіанах), виготовленої зі скла з показником заломлення 1,53 і застосовуваної для спостереження інтерференційних смуг. Відомо, що при відстані біпрізми від джерела світла, що дорівнює 13 см, і відстані від біпрізми до екрану, що дорівнює 169 см, на екрані спостерігається 12 смуг на 1 см. Довжина хвилі монохроматичного світла дорівнює 527 нм.

задача 80265

Визначити кут, що заломлює, біпризми Френеля виготовленої зі скла з показником заломлення 1,53 і вживаної для спостереження інтерференційних смуг. Відомо, що при відстані біпризми від джерела світла рівному 15 см і відстані біпризми до екрану рівному 136 см на екрані спостерігається 8 смуг на 1 см. Довжина хвилі дорівнює 743 нм.

задача 80268

У досліді з бипризмой Френеля використовується джерело, що дає випромінювання з довжиною 7032 А. Знайти в мм відстань між серединами сусідніх світлих смуг на екрані, розташованому на відстані 3 м від джерела, якщо відстань між уявними зображеннями джерела дорівнює 0,5 мм.

задача 80272

Тупий кут біпризми дорівнює 178,30 градусів. Призма поміщається між екраном і світиться щілиною на відстані 32 см від щілини і 291 см від екрану. Визначити відстань між сусідніми інтерференційними смугами на екрані для світла з довжиною хвилі 619 нм. Показник заломлення скла призми дорівнює 1,5. Відповідь дати в міліметрах.

задача 80320

Обчислити довжину світлової хвилі в досліді з бипризмой Френеля, якщо відстань між уявними зображеннями джерела світла дорівнює 1,11 мм. На екрані, розташованому на відстані 1,5 м від джерела світла, спостерігають світлі і темні смуги, віддалені одна від одної на 0,37 мм. Відповідь дати в нанометрах.

задача 80400

Від вузької щілини за допомогою біпризми Френеля з заломлюючим кутом 24 хвилин отримують на екрані інтерференційну картину. Щілина розташована на відстані 25 см від біпризми і на відстані 125 см від екрану. Визначити довжину хвилі світла, що висвітлює щілину, якщо ширина смуг на екрані дорівнює 300 мкм, показник заломлення скла біпризми 1,5. Відповідь дати в нанометрах.

Другие предметы