бетатрон індукція магнітне поле електрон придбав швидкість радіус орбіти постійний значення енергії одно знайти час

бетатрон індукція магнітне поле електрон придбав швидкість радіус орбіти постійний значення енергії одно знайти час


задача 12177

Електрон в бетатроні рухається по орбіті радіусом r = 0,4 м і набуває за один оборот кінетичну енергію T = 20 еВ. Обчислити швидкість зміни магнітної індукції d/dt, вважаючи цю швидкість протягом даного нас проміжку часу постійною.

задача 12323

Середня швидкість зміни магнітного потоку <ΔФ/Δt> в бетатроні, розрахованому на енергію T = 60 МеВ, становить 50 Вб/с. Визначити: 1) число N оборотів електрона на орбіті за час прискореного руху; 2) шлях l, пройдений електроном, якщо радіус r орбіти дорівнює 20 см.

задача 14891

Розрахувати кінетичну енергію, яку купує електрон в бетатроні, зробивши n = 1,2·106 обертів, якщо середня швидкість зміни магнітного потоку в бетатроні |ΔФ/Δt| = 50 Вб/с. Визначити шлях l, пройдений електроном, якщо радіус орбіти R = 0,2 м.

задача 17028

У бетатроні індукція магнітного поля на рівноважній орбіті радіуса r = 20 см змінюється за час δt = 1,0 мс практично з постійною швидкістю від нуля до B = 0,40 Тл. Знайти енергію, придбану електроном за кожен оборот.

задача 17817

У бетатроні швидкість зміни магнітної індукції d<В>/dt = 60 Тл/с. Визначити: 1) напруженість Е вихрового електричного поля на орбіті електрона, якщо її радіус r = 0,5 м; 2) силу F, що діє на електрон.

задача 20765

За час прискорення магнітне поле на орбіті бетатрона змінюється за лінійним законом В = kt, k = 100 Тл/с. Радіус орбіти бетатрона R = 0,3 м. Кінцева енергія електрона становить W = 50 МеВ. Визначити напруженість вихрового електричного поля на орбіті рухомого електрона.

Другие предметы