незакріплений заряд спочиває спочатку наближається заряджений вісь горизонтальний радіус кільця центр частка рухається маса відстань швидкість знаходиться більше

незакріплений заряд спочиває спочатку наближається заряджений вісь горизонтальний радіус кільця центр частка рухається маса відстань швидкість знаходиться більше


задача 12928

По прямому горизонтально розташованому дроту пропускають струм I1 = 15 А. Під ним на відстані r = 0,5 см знаходиться паралельний йому алюмінієвий дріт, по якому пропускають струм I2 = 10 А. Визначити, яка повинна бути площа поперечного перетину алюмінієвого проводу, щоб він утримувався незакріпленим. Щільність алюмінію ρ = 2700 кг/м3.

задача 15923

По прямому горизонтально розташованому проводу проходить струм 1240 А. Під ним знаходиться другий, паралельний дріт, по якому пропускають струм. Відстань між проводами 7,4 см. Визначити величину струму в другому провіднику, щоб він перебуває в стані рівноваги незакріпленим, якщо вага 1 м провідника дорівнює 0,15 Н.

задача 16300

По прямому горизонтально розташованому провіднику тече струм силою 1 А. Під цим провідником знаходиться другий паралельний йому алюмінієвий дріт, по якому тече струм силою 2 А. Відстань між провідниками 1 см. Визначити площу поперечного перерізу другого проводу, щоб він знаходився в стані рівноваги незакріпленим (щільність алюмінію 2,7 ккг/м3).

задача 16906

Визначити напруженість однорідного горизонтального магнітного поля, в якому в рівновазі знаходиться незакріплений прямолінійний мідний провідник зі струмом силою 10 А. Діаметр провідника 4 мм. Щільність міді 8,8·103 кг/м3.

задача 16907

Визначити магнітну індукцію однорідного магнітного поля, в якому в рівновазі знаходиться незакріплений прямолінійний провідник зі струмом силою 10 А, діаметр 4 мм. Щільність матеріалу, з якого зроблений провідник, дорівнює ρ = 7900 кг/м3.

задача 22385

По прямому, нескінченно довгому горизонтальному провіднику пропускають струм I1 = 20 А. Під ним на відстані R = 2 см знаходиться паралельний йому незакріплений алюмінієвий провідник, по якому пропускають струм I2 = 3 А. Визначити, яка повинна бути площа поперечного перерізу алюмінієвого провідника, щоб він знаходився в рівновазі.

задача 70183

Незакріплений прямий провідник масою 1 г і довжиною 8 см, по якому тече струм, знаходиться в рівновазі в горизонтальному магнітному полі з напруженістю 100 кА/м. Визначити силу струму в провіднику, якщо він перпендикулярний лініям індукції поля.

Другие предметы