тепловіддавач температура газ здійснює цикл Карно теплоприемник отримує теплоту

тепловіддавач температура газ здійснює цикл Карно теплоприемник отримує теплоту


задача 10161

Ідеальний газ здійснює цикл Карно при температурах теплоприемника T2 = 290 К і теплоотдатчика T1 = 400 К. У скільки разів збільшиться коефіцієнт корисної дії η циклу, якщо температура теплоотдатчика зросте до T1' = 600 К?

задача 10162

Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура Т1 теплоотдатчика в чотири рази (n = 4) більше температури теплоприемника. Яку частку w кількості теплоти, отриманого за один цикл від теплоотдатчика, газ віддасть теплоприймачу?

задача 10164

Газ, що здійснює цикл Карно, віддав теплоприймачу теплоту Q2 = 14 кДж. Визначити температуру Т1 тепловіддавача, якщо при температурі теплоприймача T2 = 280 К робота циклу A = 6 кДж.

задача 10165

Газ, будучи робочою речовиною у циклі Карно, отримав від тепловіддавача теплоту Q1 = 4,38 кДж і здійснив роботу A = 2,4 кДж. Визначити температуру тепловіддавача, якщо температура теплоприймача T2 = 273 К.

задача 10166

Газ, що здійснює цикл Карно, віддав теплоприймачу 67% теплоти, отриманої від тепловіддавача. Визначити температуру T2 теплоприймача, якщо температура тепловіддавача T1 = 430 К.

задача 10167

У скільки разів збільшиться коефіцієнт корисної дії η циклу Карно при підвищенні температури тепловіддавача від T1 = 380 К до T1' = 560 К? Температура теплоприймача T2 = 280 К.

задача 10168

Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. Температура тепловіддавача T1 = 500 К, температура теплоприймача T2 = 250 К. Визначити термічний ККД η циклу, а також роботу А1 робочої речовини при ізотермічному розширенні, якщо при ізотермічному стисненні здійснена робота A2 = 70 Дж.

задача 10169

Газ, що здійснює цикл Карно, отримує теплоту Q1 = 84 Дж. Визначити роботу А газу, якщо температура Т1 тепловіддавача в три рази вище температури T2 теплоприймача.

задача 10171

У циклі Карно газ отримав від тепловіддавача теплоту Q1 = 500 Дж і здійснив роботу A = 100 Дж. Температура тепловіддавача T1 = 400 К. Визначити температуру T2 теплоприймача.

задача 50110

Ідеальною тепловою машиною за рахунок кожного кілоджоуля теплоти, отриманої від тепловіддавача, за цикл відбувається робота 300 Дж. Визначити термічний ККД машини і температуру тепловіддавача, якщо температура теплоприймача 280К.

задача 50261

Ідеальна теплова машина за цикл здійснює роботу 4 кДж, віддаючи при цьому холодильнику 6,4 кДж теплоти. Визначити ККД циклу, а також температуру тепловіддавача, якщо температура теплоприймача 280 К.

задача 50268

У топці парової турбіни витрачається 0,35 кг дизельного палива на 1 кВт·ч енергії. Температура пара, що надходить в турбіну, 250° С, температура теплоприймача 30° С. Обчислити ККД турбіни. Знайти ККД ідеальної теплової машини, що працює при тих же температурних умовах. Питома теплота згоряння палива 42 МДж/кг.

Другие предметы