щільність цинку фотоефект випромінює максимальний довжина хвилі вихід

щільність цинку фотоефект випромінює максимальний довжина хвилі вихід


задача 12526

Температура абсолютно чорного тіла збільшилася в три рази, в результаті чого максимальна довжина хвилі зменшилася на 600 нм. Визначити початкову і кінцеву температури тіла.

задача 24620

При дослідженні фотоефекту з поверхні цинку встановлено, що при зміні довжини хвилі падаючого світла в 1,4 рази для припинення фотоефекту необхідно збільшити напругу, що затримує, в 2 рази. Визначте довжину хвилі випромінювання у першому експерименті.

задача 50157

Скільки молекул міститься в 100 см3 сірчистого цинку ZnS, якщо його щільність 3980 кг/м3?

задача 80095

Визначити червону межу фотоефекту для цинку, робота виходу якого дорівнює АВ = 3,74 еВ = 6,0·10–19 Дж.

Другие предметы