повернути кут площину момент навколо рамка довгий силу струму максимум порядок спектра решітка містить штрихів падає нормально труба довжина хвилі

повернути кут площину момент навколо рамка довгий силу струму максимум порядок спектра решітка містить штрихів падає нормально труба довжина хвилі


задача 10840

Яке найменше число штрихів повинна містити решітка, щоб у спектрі першого порядку можна було бачити роздільно дві жовті лінії натрію з довжинами хвиль λ1 = 589,0 нм і λ2 = 589,6 нм? Яка довжина l такої гратки, якщо відстань між штрихами b = 10 мкм?

задача 13160

Кут падіння світла на горизонтально розташоване плоске дзеркало дорівнює 30°. Яким буде кут відбиття світла, якщо повернути дзеркало на 10° так, як показано на малюнку 1?

задача 16302

Поруч з довгим прямим проводом, по якому тече струм I1, розташована квадратна рамка зі струмом I2. Провід і рамка лежать в одній площині. Яку роботу потрібно здійснити, щоб повернути рамку навколо її осі на 180°. Сторона рамки a, відстань від проводу до середини рамки х.

задача 17137

На графіку показана залежність rλ = f(λ) при температурі T для АЧТ.

Що відбувається зі спектром випромінювання при нагріванні?
1) З ростом температури тіла частка короткохвильового випромінювання в спектрі збільшується
2) Площа під кривою збільшується
3) Максимум кривої зміщується вправо
4) Максимум кривої зміщується вліво

задача 19494

В якій області спектра лежать максимуми випромінювання чорношкірого африканця, і людини з білою шкірою? Вважати, що вони випромінюють як абсолютно чорні тіла.

задача 21204

Квадратна рамка зі стороною 8 см і струмом 1 А розташована поблизу прямого провідника зі струмом 5 А (див. рис.). Яку роботу потрібно зробити, щоб повернути рамку на 180° навколо осі OO'? ln 2 = 0,69.

задача 25082

На відстані а = 1 м від довгого прямого провідника зі струмом I = 500 А вільно встановилося кільце радіусом R = 1 см зі струмом I1 = 10 А. Яку роботу потрібно здійснити, щоб повернути кільце навколо діаметра на кут α = 180°? Поле в межах кільця вважатиме однорідним.

задача 40825

Літак пролетів по прямій 400 км, потім повернув під кутом 90° і пролетів ще 300 км. Визначте графічно пройдений літаком шлях і модуль переміщення.

задача 80283

Плоске дзеркало повертають на кут, рівний 27°. На який кут повернеться відбитий від дзеркала промінь?

задача 90029

Написати індекси Міллера для площини, що містить вузли з індексами [[200]], [[010]] і [[001]]. Решітка кубічна, примітивна.

Другие предметы